TOP 4.1.1.-15 Orvosi rendelő felújítása
Írta: Administrator   
2018. szeptember 05. szerda 10:45

 

TOP 4.1.1.-15 Orvosi rendelő felújítása

Projekt azonosító: TOP 4.1.1-15-BK1-2016-00014 Orvosi rendelő felújítása
Projekt helyszíne: A projekt során a Nagy utca 4. szám alatti ingatlan kerül fejlesztésre.
A projekt kezdete: 2016.09.01.
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2017.06.30.
A Projekt összköltsége: 20 000 000 Ft. A projekt támogatása 100 % -os finanszírozású.
A projekt konzorciumban valósul meg Mélykút Város Önkormányzat és a 100%-os tulajdonában álló Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság között.  A kft. a menedzsment tevékenységben működik közre.

A projekt helyi esélyegyenlőségi programhoz való illeszkedése: Az egészségtudatos gondolkodás ösztönzésének elősegítése.

A projekt előzményei és keretei:
Mélykút város központjában található az egészségház, amely egy helyen, két ingatlanban biztosítja a település lakosai számára nélkülözhetetlen egészségügyi ellátásokat.

Az egyik épületben található a védőnői szolgálat, amely jelen pályázat keretében nem kerül fejlesztésre. A másik épületegység ad otthont 2 felnőtt háziorvosi, 2 fogorvosi, 1 gyermek háziorvosi, illetve iskola-egészségügyi ellátás, valamint a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet számára.

Mélykút 1. számú felnőtt háziorvosi ellátását a PETŐ-MED Járóbeteg Ellátó Bt. végzi. A személyes ellátásra kötelezett orvos Dr. Sztanticsné Dr. Pető Ildikó. A körzethez tartozó lakosságszám 1891 fő tartozik, a bejelentkezettek száma 2458 fő.

A 2. számú felnőtt orvosi ellátást a korábbi orvos nyugdíjba vonulása miatt helyettesítés keretében a K+M-MED Egészségügyi Bt. látja el, Dr. Murcsek Edit doktornő közreműködésével. Ehhez a körzethez igazoltan 2661 fő tartozik, 1682 fő bejelentkezett lakossal.

A gyermek háziorvosi, valamint iskola- és ifjúségegészségügyi ellátást helyettesítéssel Gazdag Andrea és Társa Bt. biztosítja, Dr. Gazdag Andrea Eszter személyes közreműködésével. A háziorvosi körzetben 669 fő, az iskolaorvoslás során 441 fő érintett. Az 1. számú fogorvosi ellátást a BÉKÁSSY-DENT Kft. tölti be jelenleg helyettesítéssel. A feladatot ellátó fogorvos Dr. Békássy Bálint. A körzethez 2686-an tartoznak. A település 2. számú fogorvosi ellátását Dr. Zámbó Tímea végzi egyéni vállalkozóként. A körzetéhez 2492 fő tartozik. A háziorvosi, valamint házi gyermekorvosi ügyeletet a Reál-Med Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Kft. biztosítja, az aláírásra jogosult képviselő Rédei József. Jelenleg 6 orvos és 7 ápoló vesz részt az ügyeleti rendszerben.

Mintegy 5221 lakos érintett az ellátási területen. A nekik helyt adó épület az 1910-es években épült, a kezdetek óta egészségügyi intézményként funkcionál. 2003-ban és 2007-ben (három pályázati forrásból, de két ütemben) részleges felújítást hajtottak végre, amely keretében tetőfelújítás, falazat felújítás, a külső nyílászárók cseréje megtörtént, a mozgáskorlátozottak részére akadálymentes bejárat, valamint mosdó kialakításra került.

Jelen projekt keretében megvalósítandó elemek az akkori beruházás tartalmát nem sértik, az akadálymentes rámpa azonban a jelenlegi jogszabályoknak történő meg nem felelése miatt átépítésre kerül. Az önkormányzat azóta az épületen önerőből csak a szükséges javításokat tudta elvégezni, az egészet érintő, komplex fejlesztésekre nem volt lehetősége. Az épület fűtése elavult, vezetékes gáz alapú konvektoros, amely ekkora épület esetében gazdaságtalan üzemeltetést eredményez.

A projekt részletes leírása:
Mélykút Város Önkormányzat célja az alapellátásainak és háziorvosi szolgáltatáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásainak helyt adó épület infrastrukturális fejlesztése, amely során a tervezett energetikai intézkedések révén a jelenleginél gazdaságosabb, élhetőbb és modernebb környezet biztosítható számukra. Az eddigi forrásokban az eszközállomány bővítésére, felújítására nem volt lehetőség, önerőből csak a szükséges, tovább már nem halogatható fejlesztéseket tudták megtenni, ezért a minimumfeltételekben foglalt eszközök közül több már erősen elhasználódott, elavult, funkcionalitásában nem megfelelő működő.

A jelenlegi projektnek köszönhetően azonban létrehozható egy, mind a lakosok, mind az érintett egészségügyi dolgozók számára méltó színvonalú ellátás, amely a jelenleg is széleskörű, szakmailag magas szolgáltatást modernizálhatja, megteremtheti a kellő tárgyi hátteret. Az önkormányzat célja a település földrajzi elhelyezkedéséből, valamint gazdasági adottságaiból adódó társadalmi, szociális és infrastrukturális elmaradottságának leküzdése. Ehhez szükséges az egészségügyi szférájának fejlesztése, amely mindamellett, hogy a településen élők átlagos egészségi állapotának javítására képes az ellátásokkal, ezenfelül hiteles szerepet vállalhat és tölthet be az egészségtudatos gondolkodás ösztönzésének elősegítésére (amely a település Helyi Esélyegyenlőségi Programjának egyik intézkedési terve). Ezek együttes végzéséhez azonban megfelelő környezeti működés és kellő eszközállományi ellátottság szükséges, amely megteremtése jelen projekt célja.

A projekt során a Nagy utca 4. szám alatti ingatlan kerül fejlesztésre.

Az adott helyrajzi szám két, teljesen különálló épületnek ad otthont, a belső a fejlesztésben nem érintett védőnői ellátásnak, a külső a beruházás keretében korszerűsítésre kerülő háziorvosi, fogorvosi és ügyeleti szolgálatoknak. A fejlesztés során önállóan támogatható tevékenységként Mélykút összesen három háziorvosának, két fogorvosának, valamint háziorvosi ügyeletének helyt adó épület korszerűsítése tervezett, a mai kor elvárásainak megfelelő állapot és környezet kialakításával. A beruházás keretében a tervezett tartalomhoz szükséges belső felújítások megtörténnek.

A projekt önállóan nem támogatható, választható tevékenységként a fejlesztésben érintett ellátások eszközállománya kerül fejlesztésre, bővítésre, valamint korszerűsítésre.

Kötelezően megvalósítandó elemek között az épület energetikailag korszerűsítésre kerül, födémszigeteléssel, valamint fűtéskorszerűsítéssel. A jelenlegi – előírásoknak már nem megfelelő rámpa a projekt keretében átépítésre kerül megfelelő nyílászáró elhelyezésével, ezzel a szükséges adottságokkal biztosítva mindenki számára a könnyű elérhetőséget.

A projekt a település egészségügyi ellátásainak intézményi és eszközállományi feltételeinek olyan mértékű fejlesztését célozza, amellyel a jelenlegi elmaradott állapot megszüntethető és a mostani legmagasabb szintre emelhető, amelynek szinten tartása az elkövetkező években stabilan biztosítható.

A fejlesztés az egészségügyi ellátás jogszabályi és előírási megfelelőségét teremti meg, ezáltal egyrészt csökkentve az országon belüli egészségügyi rendszerbeli különbségeket, másrészt hozzájárul a praxisok tartós betöltésének előidézéséhez. A helyben elérhető ellátások minőségi növelésével, a végzett szűrővizsgálatok körének bővítésével (az ehhez szükséges eszközök beszerzésével) a remények szerint a megelőző vizsgálatokra látogatók száma növekedni fog, ezáltal a korai felismeréssel és kezeléssel a definitív ellátások arányának fokozása a cél. Ennek következtében egyrészt a munkából betegség miatt távoltöltött idő rövidülése várt, ami a társadalmi-gazdasági aktivitás növekedését generálja (Közösségek önszervező, öngondoskodó és együttműködési készségek kibontakozása prioritás).

Az akadálymentesítési intézkedések az egészségügyi ellátáshoz való egyenlő esélyű hozzáférést biztosítják majd. A tervezett energiahatékonysági intézkedések hozzájárulnak a környezetkímélő működtetéshez. A projekt ezáltal összességében magában hordozza a települési életminőség javítását, vonzerejének növelését .

Fotók itt megtekinthetőek.
Sajtóközlemény

 

Utolsó frissités ( 2019. május 14. kedd 13:41 )