Önkormányzati rendeletek

Mélykút Város településfejlesztési, településrendezési és településképpel kapcsolatos feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/2017. (V.8.) önkormányzati rendelet

.pdf
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyviz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 2/2015. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2017. (V.8.) önkormányzati rendelet
.pdf
Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról és a 2016. évi költségvetési maradvány megállapításáról szóló 7/2017. (V.4.) önkormányzati rendelet
.pdf
.xls
2/2017. (II.21.) önkormányzati rendelet Mélykút Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről
Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő térítési díjak mértékéről szóló 4/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet.pdf
A településen történő letelepedést elősegítő támogatásról szóló 3/2017. (IV.10.) önkormányzati rendelet
.pdf
Az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 5/2014. (II.28.) sz. Ör. 
Függelék
Melléklet

.pdf
.pdf
.pdf

Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról szóló 10/2016. (VI.09.) sz. Ör..pdf
Mélykút város címeréről, zászlajáról és a címer és zászló használatának rendjéről szóló 18/2009.(X.28.) sz. Ör..pdf
A gépjármű várakozóhelyek megváltásáról szóló 8/2004. (III.24.) sz. Ör..pdf
Az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló 19/2012. (XI.15.) sz. Ör..pdf
A helyi közművelődési feladatok meghatározásáról és ellátásáról szóló 7/2016.(III.31.) sz. Ör. .pdf
A környezetvédelemről szóló 14/2010. (VII.01.) sz. Ör..pdf
A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 14/2007. (X.31.) sz. Ör..pdf
A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 10/2015. (VI.12.) sz. Ör..pdf
Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 10/2006. (IV.26.) sz. Ör..pdf
A kitűntető címek alapításáról és adományozásáról szóló szóló 17/2009. (X.28.) sz. Ör..pdf
A mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló 10/2010. (III.31.) sz. Ör..pdf
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a térítési díjakról szóló 3/2006. (II.15.) sz. Ör..pdf

A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 10/2015. (VI.12.) sz. Ör.

.pdf
Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (IV.15.) sz. Ör..pdf
A szociális rászorultságtól függő helyi pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) sz. Ör..pdf
A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 19/2000. (XI.1.) sz. Ör..pdf
A helyi közcélú támogatásról szóló 1/2008. (I.30.) sz. Ör.
A rendelet melléklete
A közösségi együttélés szabályairól és azok elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 11/2016. (VI.09.) sz. Ör. 
 .pdf
Az Önkormányzat Szervei Szervezetei és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (IV.15.) sz. Ör.
.pdf
Az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról szóló 9/2011. (IV.27.) Ör.

.pdf

.xls

 17/2015.(XI.25.) számú önkormányzati rendelet a helyi adókról .pdf
A Mélykút Város háziorvosi, házi gyermekorvosifogorvosi, területi védőnői és iskola egészségügyi körzeteiről szóló 21/2015. (XII.30.) sz. Ör.
Melléklet
.pdf
.pdf
A talajterhelési díjról szóló 22/2016. (XI.10.) sz. Ör.
.pdf