E-ÜGYINTÉZÉS
TOP pályázatok
HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2019

TOVÁBBI OLDALAINK

 

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ
Önkormányzati tájékoztató 2020/11

 ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ 2020/11

Elõzõ számok >>>
TESTVÉRTELEPÜLÉSEK
ONLINE LÁTOGATÓK
Testvértelepülési találkozók
Ifjúsági Lelkisegélyszolgálat
JÁNOSHALMI K. EÜ. KÖZPONT
Jánoshalmi Kistérségi Eü. Központ
CSALÁD ÉS HELYTÖRTÉNETI KUTATÁS

Jánoshalma - Mélykút Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás


 

MEGHÍVÓ '56


KEZDŐLAP arrow ÖNKORMÁNYZAT arrow ÜVEGZSEB arrow Üvegzseb
Üvegzseb PDF Nyomtatás

REÁLMED Ker. és Egészségü.KftMélykút Városi Önkormányzat nettó 5 millió Ft-ot meghaladó szerzõdés-kötelezettségvállalása 2020. évben

Sorszám
Szállító megnevezése
Tárgy
Szerzõdés kelte
Szerzõdés lejárta
Szerzõdés szerinti bruttó összeg (Ft)
1.Produktum Generál Kft.TOP-1.4.1 Bölcsőde építése
2020.07.29.2021.10.30.298.132.440
2.
B-RENOVA Kft.
TOP-1.1.2-16 Inkubátor csarnok építése2020.04.30.2020.11.26.123.250.146
3.Arch Art Hungary Kft.
Művelődési centrum I. ütem tervezés2020.02.24.2021.09.30.72.898.000
 4.Leszter Prime Kft.
Inkubátor csarnok feltáró út építése
2020.10.15.2020.12.31.72.034.337
 5. REÁLMED Ker. és Egészségü.Kft 2020 Felnőtt és gyermek háziorvosi ügyelet ellátása 2020.01.01.2020.12.31.
28.071.000
 6. Globál-Zöldenergia Kft. VP6-7.2.1.4-17 Tanyák 2020.08.25.2021.10.31.
 25.186.889

Mélykút Városi Önkormányzat nettó 5 millió Ft-ot meghaladó szerzõdés-kötelezettségvállalása 2019. évben

Sorszám
Szállító megnevezése
Tárgy
Szerzõdés kelte
Szerzõdés lejárta
Szerzõdés szerinti bruttó összeg (Ft)
1.Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság
Tűzoltóság fenntartásához önkormányzati hozzárájulás
2019.02.25.
2019.12.31.
9.688.111
2.
Valkai József
Bölcsőde tervezése, építési engedélyezési és kivitelezési tervek elkészítése
2019.02.26.
 15.000.000
3.Mélykúti Önkormányzati Non- profit Kft.
 EFOP-1.5.3-16.projekt keretében \"Testvér-települési bemutatkozó napok\"2019.05.28.
2020.07.15.
13.658.850
 4. Menyhért- Alpin Kft.VP6-7.2.1-7.4.3-16 Közétkeztetés fejlesztése pályázatban egyedi sziget elhelyezésű elszívó ernyő gyártása, installációja friss levegő befúvással.
2019.06.14. 2019.08.31.
12.700.000
 5. PB Éptech Építő és Szolgáltató Kft. TOP-3.2.1-16.\" Szent Tamás Kat. Ált. Isk. épület energetikai korszerűsítése\" 2019.06.14.2019.11.11
120.699.099
 6. UNIVERHOLZ Kft.TOP-2.1.2-15 \"Mélykút városközpont rekonstrukciója\" Piac kialakítás\"
2019.07.09.
 2020.01.09.130.796.496
 7. UNIVERHOLZ Kft. TOP-2.1.2-15 \"Mélykút városközpont rekonstrukciója\" Park kialakítása Mélykúton 2019.07.09. 2020.01.09. 35.837.725
 8. Leszter Prime Kft. "Mélykút, Bercsényi u. és Névtelen 2422/37 hrsz. (Tavasz) utca" útfelújítása, valamint a hozzájuk kapcsolódó csapadékvíz elvezetést szolgáló vízelvezető létesítmény felújítása 2019.09.02. 2019.11.30. 17.031.899
 9. R-Optimum Kft. "D" típusú sportpark kivitelezése 2019.09.17. 2019.12.06. 20.533.608
 10.Leszter Prime Kft.
 Mélykút, 0152 hrsz-ú Alkotmányos útfelújítás 2019.11.12.2020.11.02.
 101.884.774

Mélykút Városi Önkormányzat nettó 5 millió Ft-ot meghaladó szerzõdés-kötelezettségvállalása 2018. évben

Sorszám
Szállító megnevezése
Tárgy
Szerzõdés kelte
Szerzõdés lejárta
Szerzõdés szerinti bruttó összeg (Ft)
1.Leszter Prime Kft.
Mélykút Ipari park feltáróút építése - TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00003
2018.07.10.
aláírást követő 140. nap
45.228.485
2.
Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft.
Helyi Emberi Erőforrás Fejesztési Terv elkészítése és támogatási kérelem elkészítéséért járó díjak-, a mgfizetés feltételeinek -, és határidejének meghatározása, valamint az elkészíült Helyi Emeberi Erőforrás Fejlesztési Terv  használatának/ tulajdonjogának szabályozása
2018.07.13.
 7.467.582

 3.

Vitaqua Kft.
Mélykút Tópart csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciós munkáinak elvégzése
2018.06.01.
2018.11.30.
24.991.639
 4. Mélykút Város Köszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Non- porofit Kft. Működési támogatás2018.02.13 500.000 Ft/hó
 5. Leszter-Prime Kft.
 Mélykút Ipari Park feltáró út építése2018.07.10.
 45.228.485
 6. Mélykúti Tüzép Bt. Természetbeni tüzifa támogatás, fa vásárlás2018.11.14.2018.12.31.
64.750.001
 7. Magyar Telekom Nyrt. Iparterület optikai kábel kivitelezési díj, tervezési díj2018.12.01. 6.350.000

Mélykút Városi Önkormányzat nettó 5 millió Ft-ot meghaladó szerzõdés-kötelezettségvállalása 2017. évben

Sorszám
Szállító megnevezése
Tárgy
Szerzõdés kelte
Szerzõdés lejárta
Szerzõdés szerinti bruttó összeg (Ft)
1.REÁLMED Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Kft
Háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet ellátása
2017.01.26.
2017.05.31.
6.703.740
2.
DÉLVIV Dél- Magyarországi Villanyszerelőipari Kft
TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00003. azonosítő számon, Iparterület fejlesztése Mélykúton elnevezésű projekt keretén belül megvalósítandó Mélykút 0141/100. hrsz.-ú telken létesítendő középfeszültségű fogyasztói tulajdonú betonházas kapcsoló állomás kivitelezése
2017.02.09.2017.03.31.
19.020.790

 3.

HUNGARY AMBULANCE Egészségügyi és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
Háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet ellátása
2017.04.07.
24 hónap
51.816.000

 4.

Czeglédi Richárd

Alkotóház felújítás
2017.05.08.
2017.08.15.
8.397.687
 5. Arch Art Hungary Kft. Művelődési centrum kialakítása tárgyú építési beruházására irányuló tervezési feladatok ellátása2017.05.08.
2017.06.30.
12.065.000
 6. Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Csatlakozási és fejlsztési díj 0141/100 hrsz2017.05.19
 Csatlakozási és fejlsztési díj megfizetését követő 365 naptári  nap (melybe a nov 1- márc 15-ig terjedő időszak nem esik bele) 34.048.909
7.
VÁRI Gépgyártó és Forgalmazó Kft.
 Betonelemgyártó gép és sablonok2017.08.15
2018.06.30
 9.990.455
 8. Energiatudás Innovációs Kft. TOP-4.1.1-15-BK1-2016-00014. azonosító számon, Orvosi rendelő felújítása című pályázat keretében gáz és fűtéskorszerűsítési, és födémszigetelési munkák elvégzése. 2017.09.15. 2017.10.31. 12.970.463
 9. Ritek Zrt.
 KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01200  azonosító számon, Mélykút Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása elnevezésű pályázat keretén belül hardverek és szolgáltatások beszerzése. 2017.10.03. 2018.06.30 6.411.000
 10. Csertő-Farm Bt. Mélykút belterületi útfelújítás, 1. rész, Mélykút Petőfi tér, Galamb u. burkolt út felújítása, 30 férőhelyes parkoló építése, valamint út és közút építésével összefüggő járda építése. 2017.12.08. 2018.08.31. 46.207.403
 11. Csertő-Farm Bt. Mélykút belterületi útfelújítás, 2. rész, nem engedélyköteles földes, illetve útburkolattal rendelkező utcák felújítási munkái. 2017.12.08. 2018.08.31. 197.314.494

Mélykút Városi Önkormányzat nettó 5 millió Ft-ot meghaladó szerzõdés-kötelezettségvállalása 2016. évben

Sorszám
Szállító megnevezése
Tárgy
Szerzõdés kelte
Szerzõdés lejárta
Szerzõdés szerinti bruttó összeg (Ft)
1.REÁLMED Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Kft
Háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet ellátása
2016.03.01.
2017.02.28.
26.814.960
2.
Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye
Támogatás
2016.07.06.
folyamatos
9.000.000/év

 3.

Mélykút Város Köszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Non- porofit Kft
Közművelődési feladatok ellátása
2016.02.22.
folyamatos
1.700.000/hó

 4.

EDF Démász Hálózati Elosztó Kft
Közép/ kisfeszültségű transzformállomás
2015.11.30.
2017.08.31.
23.054.818
 5.Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft.
Egyéb, kevert hulladék
2016.01.04.
 24.045.443
 6.A+S Általános Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Galamb utca útépítés
2016.09.19.
120 nap
17.795.406
 7.A+S Általános Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Bercsényi, Táncsics, Attila, Vezér, Új utcák útfelújítása útalap építéssel, zúzott kő terítéssel
2016.09.19.
120 nap
39.532.774
 8.EDF Démász Zrt
Közvilágítási célú eszközök üzemeltetése és karbantartása
2016.12.20.
2019.12.31.
10.058.400
 9.Új-Lépték Tervező Iroda Bt., Balogh Tünde, Jakab és Som Bt., Vakula Réka
 Településrendezési eszközök (településrendezési terv, helyi építési szabályzat) elkészítése 2016.05.09.2017.05.31.
8.858.250
 10. EDF Démász Hálózati Elosztó Kft Középfeszültségű hálózatra való csatlakozás2016.05.18
 2018.08.31 118.240.810

Mélykút Városi Önkormányzat nettó 5 millió Ft-ot meghaladó szerzõdés-kötelezettségvállalása 2015. évben

Sorszám
Szállító megnevezése
Tárgy
Szerzõdés kelte
Szerzõdés lejárta
Szerzõdés szerinti bruttó összeg (Ft)
1.ALISCA BAU Építőipari Zrt
"Mélykút Város szennyvízcsatornázási és szennyvíztisztítási beruházás" című KEOP-1.2.0/09-11-2011-0039 azonosító számú projekt keretében pótbekötések kiegszítő munkái
2015.09.08.
kezdési időtől számított 16 hónap
34.102.299
2.
Dorker Kereskedeli, Szolgáltató és Javító Kft.
"Kerékpárút építése Mélykúton az 55-ös számú főút mellett" című, KÖZOP-3.5.0-09-112015-0016. azonosító számú projekt megvalósításához szükséges kommunális traktor, valamint részűkasza és hómaró beszerzése
 2015.10.19.2015.10.31.
14.478.000

 3.

DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Kft.
Kerékpárút építése Mélykúton az 55-ös számú főút mellett című, KÖZOP-3.5.0-09-112015-0016. azonosító számú projekt kivitelezési feladatai
2015.08.31.
2015.11.30.
177.604.463

 4.

SPED-ED Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet ellátása
2015.05.11.
2016.01.31.
16.800.000
 5.Molnár Autóház Kft.
Renault Trafic gépjármű
 2015.07.21.2015.10.15 9.314.432

Mélykút Városi Önkormányzat nettó 5 millió Ft-ot meghaladó szerzõdés-kötelezettségvállalása 2014. évben

Sorszám
Szállító megnevezése
Tárgy
Szerzõdés kelte
Szerzõdés lejárta
Szerzõdés szerinti bruttó összeg (Ft)
1.

Ecoeline Zrt.

"Mélykút Város Szennyvízcsatornázási és Szennyvíztisztítási Beruházása" című, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0039-projekt megvalósításához kapcsolódó költség-haszon elemzés módosításának előkészítésére, és a projekttel megvalósulú szennyvízközmű vagyonértékelésére épülő Pótlási Terv készítésére.

2013.12.17.

 -

28.448.000

2.

Szegedi vízközmű működtető és fejlesztő Zrt, Főber-Mérnöki Zrt, Eurout Mérnöki tanácsadó Szervező és kereskedelmi Kft.

Megbízási szerződés a "Mélykút Város Szennyvízcsatornázási és Szennyvíztisztítási Beruházása" című, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0039-azonosítószámú projekttel kapcsolatódó FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása.

2014.03.14.

2020.07.13.

106.426.000

 3.

 DSA Mélykút 2013 Konzorcium

 "Mélykút Város Szennyvízcsatornázási és Szennyvíztisztítási Beruházása" című, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0039-azonosítószámú projekt szennviztisztítótelep FIDIC SÁRGA könyv szerinti tervezése és kivitelezése, és csatornahálózat kivitelezése FIDIC PIROS könyv szerinti tárgyából a csatornahálózat létesítése.

 2014.04.04.

 2015.08.03

3.256.905.394

 4.

 DSA Mélykút 2013 Konzorcium

 "Mélykút Város Szennyvízcsatornázási és Szennyvíztisztítási Beruházása" című, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0039-azonosítószámú projekt szennviztisztítótelep FIDIC SÁRGA könyv szerinti tervezése és kivitelezése, és csatornahálózat kivitelezése FIDIC PIROS könyv szerinti tárgyából a szennyvíztelep létesítése.

2014.04.04.

 2015.08.03.

 688.653.672

 5.SZAL-AGRO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
"Mélykút Város szennyvízcsatornázási és szennyvíztisztítási beruházás" című KEOP-1.2.0/09-11-2011-0039 azonosító számú projekt megvalósításához szükséges munka- és egyéb kapcsolódó gépek beszerzése
 2014.12.16.2015.06.16.
55.227.220
 6.PARK-SOLAR Kereskedelmi Kft.
 KEOP-4.10/0/C/12-2013-0055 jelű pályázat Mélykút Város Önkormányzat által földre telepített napelemes kiserőmű keretében kivitelezési és tervezési feladatok ellátása 2014.07.08.2015.08.27.
371.348.000
 7. Energia Program Kft.
 KEOP-4.10/0/C/12-2013-0055 jelű pályázat Mélykút Város Önkormányzat által földre telepített napelemes kiserőmű c. pályázat projektmenedzsneti feladatok ellátása 2014.05.20. Záró kifiz. kérelem és beszámoló Irányító Hatóság általi jóváhagyás
10.026.967
 8.Első Magyar Biogáz és Szolár Kft.
 KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása c. konstrukció keretében a Polgármesteri Hivatal és Sportcsarnok tetőfelületén napelemes rendszer tervezése és telepítése (kivitelezés) 2014.08.19.2015.08.07.
36.272.582

Mélykút Városi Önkormányzat nettó 5 millió Ft-ot meghaladó szerzõdés-kötelezettségvállalása 2013. évben

Sorszám
Szállító megnevezése
Tárgy
Szerzõdés kelte
Szerzõdés lejárta
Szerzõdés szerinti bruttó összeg (Ft)
1.

DeWend Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

"Mélykút Város Szennyvízcsatornázási és Szennyvíztisztítási Beruházása" című, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0039-azonosítószámú projekt munkáihoz kapcsolódó tájékoztatási és nyilvánosság biztosítási feladatok teljes körű ellátása vonatkozásában.

2013.06.14.

2015.02.15.

14.922.500

2.

Forrás Unió Kft.

Megbízási szerződés a "Mélykút Város Szennyvízcsatornázási és Szennyvíztisztítási Beruházása" című, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0039-azonosítószámú projekttel kapcsolatos tevékenységek ellátására vonatkozóan.

2013.09.13.

2015.02.15.

31.229.300

 3.

Őszy Ügyvédi Iroda

 "Mélykút Város Szennyvízcsatornázási és Szennyvíztisztítási Beruházása" című, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0039-azonosítószámú projekttel kapcsolatos jogi szakértői tevékenység ellátásra vonatkozóan.

2013.07.24.

2015.02.15.

12.827.000

 4.

Kezo-Ker Kft. 

 "Mélykút Város Tudásdepó-eszközbeszerzés programjához (TIOP-1.2.3-11/1-2012-0379) tárgyú projekthez kapcsolódó eszközbeszerzés".

2013.04.18

2013.10.15. 

5.039.062 

 5.

 Energia Program Kft.

 Pályázat előkészítése, koordinálása, közbeszerzési feladatok ellátása

 2013.01.28.

 -

9.790.430

 6.

Energia Program Kft. 

 Pályázat előkészítése, koordinálása, közbeszerzési feladatok ellátása

 2013.01.28.

 9.423.400 

 7.EDF Démász Zrt.
Közvilágítási célú eszközök üzemeltetése és karbantartása
 2013.11.06.2016.12.31.
9.898.380

 

 

Mélykút Városi Önkormányzat nettó 5 millió Ft-ot meghaladó szerzõdés-kötelezettségvállalása 2012. évben

Sorszám
Szállító megnevezése
Tárgy
Szerzõdés kelte
Szerzõdés lejárta
Szerzõdés szerinti bruttó összeg (Ft)
1.
Geldberg Kft.
"Mélykút Város fejlesztése" Könyvtár épületének felújítása2012.02.15.2012.08.01.26.819.222

2.

WBS Rendszerház Kft.

Integrált térfigyelő rendszer telepítése

2012.10.18.

2012.12.31.

6.942.919

 3.

PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.

 "Mélykút Város szennyvízcsatornázási és szennyvíztisztítási beruházása" című projekt közbeszerzési tanácsadása

2012.11.07.

 -

14.986.000

 4. DÉMÁSZ Zrt.
Közvilágítás
2012.05.04.
folyamatos
 

 

 

Mélykút Városi Önkormányzat nettó 5 millió Ft-ot meghaladó szerzõdés-kötelezettségvállalása 2011. évben

Sorszám
Szállító megnevezése
Tárgy
Szerzõdés kelte
Szerzõdés lejárta
Szerzõdés szerinti bruttó összeg (Ft)
1.
Soltút Kft.
Ipari elkerülő/összekötő út építése Mélykúton
2011.03.22.2011.08.06.92.190.950
2. Energiatudás Innovációs Kft. Napelem telepítése 2011.07.11.2012.07.31.
31.457.350

 

 

Mélykút Városi Önkormányzat nettó 5 millió Ft-ot meghaladó szerzõdés-kötelezettségvállalása 2010. évben

Sorszám
Szállító megnevezése
Tárgy
Szerzõdés kelte
Szerzõdés lejárta
Szerzõdés szerinti bruttó összeg (Ft)
1.
Folyammérnöki Tanácsadó Iroda Kft.
Vízjogi létesítési engedélyezési terv, kiviteli tervek
2010.08.10.2013.03.16.62.500.000

 

 

Mélykút Városi Önkormányzat nettó 5 millió Ft-ot meghaladó szerzõdés-kötelezettségvállalása 2009. évben

Sorszám
Szállító megnevezése
Tárgy
Szerzõdés kelte
Szerzõdés lejárta
Szerzõdés szerinti bruttó összeg (Ft)
1.
Berényi Építõipari Kft.
Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat mûködéséhez iroda, közösségi és interjúszoba kialakítása
2009.09.15.2009.12.15.19.460.969

2.

Soltút Kft.

Útburkolat építés-Bartók B. utca és Bem tér

2009.12.21

-

15.246.362

 3.

OTP Hungaro-
Projekt Pénzügyi Mûszaki
Gazdasági Tanácsadó és
Szervezõ Kft.

Mélykút szennyvíz-
csatronázási és szennyvíz-
tisztítási beruházása (projekt-
dokumentáció, RMT, CBA készítése)

2009.12.17 

2010.06.30 

9.750.000

 

 

 

Mélykút Városi Önkormányzat nettó 5 millió Ft-ot meghaladó szerzõdés-kötelezettségvállalása 2008. évben

Sorszám
Szállító megnevezése
Tárgy
Szerzõdés kelte
Szerzõdés lejárta
Szerzõdés szerinti bruttó összeg (Ft)
1.
Alföldi AGROTERV Mûszaki Tervezõ és Tanácsadó Bt.Mélykút nagyközség szennyvízcsatornázási és szennyvíztisztítási beruházásának Elõzetes Megvalósítási Tanulmánya2008.04.22.2008.08.04.6.000.000
2.
SOLTÚT Kft.
Mélykút Nagy u. burkolat felújítás
2008.08.25.
2008.10.31.
13.562.280
3.
Banász és Társa Építõipari Kft. Idõsek Napközi Otthona és Családsegítõ Szolgálat épületének felújítása és akadálymentesítése 2008.10.06.
2008.12.31.
12.777.974
 4.Szociális és Munkaügyi Minisztérium
Ford Transit Van 
2008.12.01.
2009.04.30.
7.070.000

 

 

Mélykút Városi Önkormányzat nettó 5 millió Ft-ot meghaladó szerzõdés-kötelezettségvállalása 2007. évben

Sorszám
Szállító megnevezése
Tárgy
Szerzõdés kelte
Szerzõdés lejárta
Szerzõdés szerinti bruttó összeg (Ft)
1.
ÉPTESZ Kft.
Szilárd burkolatú utak kátyúzása
2007.01.02.
2007.12.31. 7.200.000
2.
ÉPTESZ Kft.
Nem szilárd burkolató utak karbantartása, felújítása
2007.01.02.
2007.12.31.
7.200.000
3.
Debmut Zrt.Tópart utcai kerékpárút építése
2007.04.20.
2007.05.31.11.299.714
4.
Yellow Bagger Vízépítõ szolg. és Ker. Kft.
Békás-tó rekonstrukciója
2007.07.26.
2007.08.30.
12.397.560
5.
Berényi Építõipari Kft.
Sportcsarnok felújítása
 2007.08.13.2007.10.15.
11.201.887
6.
Banász és Társa Kft.
Szent L. u. 17-19. konyha homlokzatfelújítása, akadálymentes WC és gyermekillemhely kialakítása
2007.08.30.
2007.10.15.
18.100.309
7.
Berényi Építõipari  Kft.
Gondozási Központ régi szárnyának felújítása
2007.09.13.2007.11.15.
9.095.791

 

 

Mélykút Városi Önkormányzat nettó 5 millió Ft-ot meghaladó szerzõdés-kötelezettségvállalása 2006. évben

Sorszám
Szállító megnevezése
Tárgy
Szerzõdés kelte
Szerzõdés lejárta
Szerzõdés szerinti bruttó összeg (Ft)
1.
Félegyházi Konstrukt Kft.
Gondozási Központ bõvítése
2006.02.03.
2006.10.02. 55.917.719
2.
ÉPTESZ Kft.
Belterületi szilárd burkolatú utak kátyúzása2006.03.20.
2006.10.15.
7.870.000
3.
Stílus Mûhely Bt.
HEFOP képzés
2006.04.05.
2008.01.31.5.106.240
4.
Debmut Zrt.
Templom és Ady utca burkolatának felújítása
2006.07.21.
2006.09.15.
23.440.000
5.
Hungaro-Grass Mezõgazdasági és Kereskedelmi Kft.
Sportpálya felújítása
 2006.08.15.2006.09.30.
6.932.400
 
FOTÓ GALÉRIA