Szvetnik Joachim Általános Iskola
NAPELEM MONITOR

VÁLASZTÁS 2016.10.02.
VÁLASZTÁS 2014

IVÓVÍZ

TOVÁBBI OLDALAINK

 


 

Jánoshalma - Mélykút Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás

MEGHÍVÓ 03.15.
MÉLYKÚTI NAPOK

Mélykúti Napok 2017
  
Mélykúti Napok Programja

ÖNKORMÁNYZATI PÁLYÁZATOK

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ
Önkormányzati tájékoztató 2017/12

 ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ 2017/12

Elõzõ számok >>>
CSALÁD ÉS HELYTÖRTÉNETI KUTATÁS
JÁNOSHALMI K. EÜ. KÖZPONT
Jánoshalmi Kistérségi Eü. Központ
TESTVÉRTELEPÜLÉSEK
Testvértelepülési találkozók
ONLINE LÁTOGATÓK
KEZDŐLAP arrow ÖNKORMÁNYZAT arrow RENDELETEK arrow Önkormányzati rendeletek
Önkormányzati rendeletek PDF Nyomtatás

Mélykút Város településfejlesztési, településrendezési és településképpel kapcsolatos feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/2017. (V.8.) önkormányzati rendelet

.pdf
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyviz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 2/2015. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2017. (V.8.) önkormányzati rendelet
.pdf
Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról és a 2016. évi költségvetési maradvány megállapításáról szóló 7/2017. (V.4.) önkormányzati rendelet
.pdf
.xls
2/2017. (II.21.) önkormányzati rendelet Mélykút Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről
Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő térítési díjak mértékéről szóló 4/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet.pdf
A településen történő letelepedést elősegítő támogatásról szóló 3/2017. (IV.10.) önkormányzati rendelet
.pdf
Az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 5/2014. (II.28.) sz. Ör. 
Függelék
Melléklet

.pdf
.pdf
.pdf

Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról szóló 10/2016. (VI.09.) sz. Ör..pdf
Mélykút város címeréről, zászlajáról és a címer és zászló használatának rendjéről szóló 18/2009.(X.28.) sz. Ör..pdf
A gépjármű várakozóhelyek megváltásáról szóló 8/2004. (III.24.) sz. Ör..pdf
Az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló 19/2012. (XI.15.) sz. Ör..pdf
A helyi közművelődési feladatok meghatározásáról és ellátásáról szóló 7/2016.(III.31.) sz. Ör. .pdf
A környezetvédelemről szóló 14/2010. (VII.01.) sz. Ör..pdf
A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 14/2007. (X.31.) sz. Ör..pdf
A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 10/2015. (VI.12.) sz. Ör..pdf
Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 10/2006. (IV.26.) sz. Ör..pdf
A kitűntető címek alapításáról és adományozásáról szóló szóló 17/2009. (X.28.) sz. Ör..pdf
A mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló 10/2010. (III.31.) sz. Ör..pdf
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a térítési díjakról szóló 3/2006. (II.15.) sz. Ör..pdf

A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 10/2015. (VI.12.) sz. Ör.

.pdf
Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (IV.15.) sz. Ör..pdf
A szociális rászorultságtól függő helyi pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) sz. Ör..pdf
A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 19/2000. (XI.1.) sz. Ör..pdf
A helyi közcélú támogatásról szóló 1/2008. (I.30.) sz. Ör.
A rendelet melléklete
A közösségi együttélés szabályairól és azok elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 11/2016. (VI.09.) sz. Ör. 
 .pdf
Az Önkormányzat Szervei Szervezetei és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (IV.15.) sz. Ör.
.pdf
Az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról szóló 9/2011. (IV.27.) Ör.

.pdf

.xls

 17/2015.(XI.25.) számú önkormányzati rendelet a helyi adókról .pdf
A Mélykút Város háziorvosi, házi gyermekorvosifogorvosi, területi védőnői és iskola egészségügyi körzeteiről szóló 21/2015. (XII.30.) sz. Ör.
Melléklet
.pdf
.pdf
A talajterhelési díjról szóló 22/2016. (XI.10.) sz. Ör.
.pdf