E-ÜGYINTÉZÉS
TOP pályázatok
HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2019

TOVÁBBI OLDALAINK

 

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ
Önkormányzati tájékoztató 2020/09

 ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ 2020/09

Elõzõ számok >>>
TESTVÉRTELEPÜLÉSEK
ONLINE LÁTOGATÓK
Testvértelepülési találkozók
Ifjúsági Lelkisegélyszolgálat
JÁNOSHALMI K. EÜ. KÖZPONT
Jánoshalmi Kistérségi Eü. Központ
CSALÁD ÉS HELYTÖRTÉNETI KUTATÁS

Jánoshalma - Mélykút Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás


 

KEZDŐLAP arrow ÖNKORMÁNYZAT arrow KÉPVISELŐ TESTÜLET arrow MEGHÍVÓK arrow Meghívók 2020
Meghívók 2020
Képviselő-testületi meghívók 2020 PDF Nyomtatás
Írta: Administrator   
2020. március 27. péntek 06:57

 

M E G H Í V Ó

 

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének

 

2020. szeptember 29-én (kedden) 15.00 órakor kezdődő rendes ülésére. 

 

Az ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal, 6449 Mélykút, Petőfi tér 1. – Tanácskozó Terem 


N A P I R E N D:

 

1.

Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

2.

Beszámoló az Óvoda 2019/2020. nevelési évi munkájáról.

Előadó: Mackó Zoltánné óvodavezető

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

3.

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójához.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

                       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

4.

Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

Melléklet

 

5.

Mélykút viziközmű-rendszereinek 2021-2035. évek közötti időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terveinek jóváhagyása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

6.

A 13/2020.(I.28.)Kt. számú határozat módosítása, valamint Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnoksággal kötött támogatási szerződés I.számú módosításának elfogadása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

7.

Mezőőri szolgálat további működtetésével kapcsolatos kérdések megtárgyalása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

                        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

8.

Termőföld bérbeadás díjának felülvizsgálata.

Előadó: Kovács Tamás polgármester 

Előterjesztés

 

9.

Döntés a „Kegyeleti, közszolgáltatási feladatok ellátása” tárgyában indított pályázati eljárásban.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

10.

Közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala az „Inkubátor csarnok feltáró út építése” tárgyú közbeszerzési eljárásban.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés


11.

A Felső-Bácskai Regionális Szilárd Hulladéklerakó Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

12.

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településen történő letelepedést elősegítő támogatásról szóló 3/2017.(IV.10.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezése.

Előadó: Dr. Vörös-Börcsök Tímea jegyző

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

                       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

13.

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó:  Dr.Vörös-Börcsök Tímea jegyző

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

                       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

14.

Mélykút Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(II.21.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

Melléklet

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének

 

2020. szeptember 14-én (hétfőn) 8.30 órakor kezdődő

 

rendkívüli ülésére.

 

Indoka: a pályázat benyújtási határidejére, a pályázat eredményes megvalósítására, a hitelkérelem mielőbbi benyújtására tekintettel.

 

Az ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal, 6449 Mélykút, Petőfi tér 1. – Tanácskozó Terem 

 

N A P I R E N D:

 

1.

Pályázat benyújtása Magyarország Belügyminiszterének Támogatási felhívására a Kedvezményezett Települések Gazdaságélénkítő Programjában.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

2.

EFOP-1.5.3-16 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek” tárgyú felhívás keretében benyújtott „Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk.” című projekthez kapcsolódó megállapodás jóváhagyása.  

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

                       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

3.

Mélykút Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása.  

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

4.

Mélykút Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítása.  

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

Melléklet

 

 

 

 M E G H Í V Ó

 

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének


2020. augusztus 31-én (hétfőn) 8.30 órakor kezdődő rendkívüli ülésére.

 

Indoka: a pályázat és a működési engedély iránti kérelem benyújtási határidejére tekintettel.

 

Az ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal, 6449 Mélykút, Petőfi tér 1. – Tanácskozó Terem. 

 

N A P I R E N D:

 

1.

Bendegúz Biztos Kezdet Gyerekház új Szakmai Programjának jóváhagyása.

Előadó: Gyömbér Norbertné igazgató

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

2.

A Mélykút 1. számú fogorvosi praxis helyettesítése tárgyában kötött megállapodás elfogadása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

                       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének

 

2020. augusztus 11-én (kedden) 15.00 órakor kezdődő rendes ülésére.

 

Az ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal, 6449 Mélykút, Petőfi tér 1. – Tanácskozó Terem. 

 

N A P I R E N D:

 

1.

Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

 

2.

Beszámoló a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

Előadó: Kopcsek Tamás bizottsági elnök

Előterjesztés

 

3.

Beszámoló a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

Előadó: Dr. Sztantics Péter bizottsági elnök

Előterjesztés

 

4.

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Előterjesztés

 

5.

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

6.

Mélykút Város Önkormányzat Óvodája 2020/2021. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezése.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

 Mackó Zoltánné óvodavezető

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

7.

A Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Non-profit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása.

Előadó: Hurton Zoltán ügyvezető

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

 

 8.

 

Pályázat kiírása temetőüzemeltetés tárgyában.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

                       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

9.

Döntés a mélykúti 1995/1, 1995/2, 1996/1,1996/2 hrsz-ú ingatlanok telekcsoport újraosztása tárgyában.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

10.

Mélykút Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

                       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

11.

Piac működési rendjéről szóló szabályzat módosítása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

12.

Önkormányzati Tájékoztatóval kapcsolatos döntések meghozatala.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

13.

Pályázat benyújtása Biztos Kezdet Gyerekház befogadására és költségvetési támogatására.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

14.

Döntés „Mélykút Városért Díj” adományozásáról (zárt ülés).

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

 

15.

Döntés „Mélykút Város Díszpolgára” cím adományozásáról (zárt ülés).

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

 

 

 

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének

 

2020. július 29-én (szerdán) 8.00 órakor kezdődő rendkívüli  ülésére.

 

Indoka: a pályázat a benyújtása határidőn belül, 2020.07.08-án megtörtént. 2020. július 23-án érkezett hiánypótlásban kérik a 63/2020. (VII.01) Kt. számú határozat módosítását, a hiánypótlás teljesítésének határideje: 2020. július 30.

 

Az ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal, 6449 Mélykút, Petőfi tér 1. – Tanácskozó Terem. 

 

N A P I R E N D:

 

1.

A 63/2020. (VII.01) Kt. számú határozat módosítása (Pályázat benyújtása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása konstrukción belül).

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Előterjesztés

 

 

 

 

                                                                                                             M E G H Í V Ó

 

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének

 

2020. július 21-én (kedden) 15.00 órakor kezdődő rendes ülésére.

 

Az ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal, 6449 Mélykút, Petőfi tér 1. – Tanácskozó Terem. 


N A P I R E N D:

 

1.

Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

 

2.

Tájékoztató a könyvtári szolgáltató rendszer által 2019. évben nyújtott szolgáltatásokról.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

             Ramháb Mária megyei könyvtárigazgató

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

 

Előterjesztés  

 

3.

Tájékoztató     Mélykút     Város      Önkormányzat     pályázatainak      állásáról

2020.június 30-ai állapot szerint.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Előterjesztés

 

4.

Beszámoló a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság Rendőrőrs Jánoshalma 2019. évi tevékenységéről.

Előadó: Kutyifa István r. alezredes, őrsparancsnok

Előterjesztés

 

5.

Beszámoló a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, valamint a Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2019. évi tevékenységéről.

Előadó: Babud Jenő tű. alezredes, tűzoltósági főtanácsos, kirendeltség-vezető

Előterjesztés

 

6.

Beszámoló Jánoshalma Város Önkormányzat Tűzoltó Parancsnokság 2020. évi I.-II. negyedévi bevételeiről és kiadásairól.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

7.

Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2019. évi működéséről.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

                       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

8.

Beszámoló a Mélykút Közművelődéséért Közalapítvány 2019. évi tevékenységéről.

Előadó: Bozóki Gáborné kuratóriumi elnök

 

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

 

Előterjesztés

 

9.

Beszámoló a GAMESZ 2019. évi tevékenységről.

Előadó: Czékus Tímea igazgató

 

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

Előterjesztés

 

10.

Beszámoló a Gondozási Központ 2019. évi tevékenységéről.

Előadó: Gyömbér Norbertné igazgató

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

11.

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról.

Előadó: Dr. Vörös-Börcsök Tímea jegyző

 

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

 

Előterjesztés

 

12.

Beszámoló a 2019. évi adóigazgatási feladatok ellátásáról, a 2019. évi adó bevételek alakulásáról.

Előadó: Dr. Vörös-Börcsök Tímea jegyző

 

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

Előterjesztés

 

13.

A Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Non-profit Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadása.

Előadó: Hurton Zoltán ügyvezető

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

14.

Mélykút Város Önkormányzat és a Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Non-profit Kft. között létrejött közművelődési megállapodás felülvizsgálata.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

 

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

                       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

15.

Döntés a kegyeleti közszolgáltatási feladatok ellátása tárgyában.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

                       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

16.

Településrendezési eszközök folyamatban lévő módosítása kapcsán a helyszínek bővítése erdőterületek kijelölése érdekében.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

17.

Önkormányzati tájékoztatóval kapcsolatos döntések meghozatala. (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

 

18.

Közbeszerzési eljárást lezáró döntés a „Bölcsőde építése Mélykúton” tárgyú közbeszerzési eljárásban.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Előterjesztés 

 

 

 

 

 

 

M E G H Í V Ó

 Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének

 

2020. július 1-jén (szerdán) 15.00 órakor kezdődő rendes ülésére.

 

Az ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal, 6449 Mélykút, Petőfi tér 1. – Tanácskozó Terem

 

N A P I R E N D:

 

1.

Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Előterjesztés

 

2.

Beszámoló a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

Előadó: Kopcsek Tamás, a bizottsági elnöke

Előterjesztés

 

3.

Beszámoló a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

Előadó: Dr. Sztantics Péter, a bizottsági elnöke

Előterjesztés

 

4.

 

 

 

5.

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Előterjesztés

 

Beszámoló a veszélyhelyzetben hozott polgármesteri döntésekről.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Előterjesztés

 

6.

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

7.

Beszámoló a Jánoshalma-Mélykút Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2019. évi működéséről.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

                   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

8.

Beszámoló a Felső-Bácska Regionális Szilárd Hulladéklerakó Önkormányzati Társulás működéséről.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

                       Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

9.

Beszámoló a Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatás, Művészeti és Kulturális Nonprofit Kft közszolgáltatói tevékenységről.

Előadó: Hurton Zoltán ügyvezető

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

10.

 

 

 

 

 

11.

Beszámoló a Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Nonprofit  Kft. 2019. évi közművelődési feladatainak ellátásáról.

Előadó: Hurton Zoltán ügyvezető

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

Előterjesztés a Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Non-profit Kft. éves beszámolójának elfogadásáról.

Előadó: Hurton Zoltán ügyvezető

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

12.

Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Non-profit Kft. hosszú távú tervének és 2020. évi rendezvénytervének elfogadása.

Előadó: Hurton Zoltán ügyvezető

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság  

Előterjesztés

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

16.

A Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Non-profit Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadása.

Előadó: Hurton Zoltán ügyvezető

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

A bölcsődei feladatok ellátása tárgyában kötött ellátási szerződés felmondása a "Hírös Diák" Alapítvány részéről.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

A képviselő-testület 2020. II. félévi munkatervének megállapítása. 

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

Óvodai csoportok létszámának meghatározása a 2020/2021. nevelési évre.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

17.

 

Mélykút Város Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának elfogadása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

                       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

18.

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

23.

Mélykút Város Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének 1. számú módosítása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

Piaci helyhasználatra vonatkozó szabályok felülvizsgálata.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

Döntés a „Nyári diákmunka 2020.” munkaerő-piaci programban való részvételről.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

Pályázat benyújtása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázati konstrukción belül.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

 

Döntés a mélykúti 57/2, 57/7 és az 57/8 hrsz-ú ingatlanok telekalakítása tárgyában. 

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

Döntés a kegyeleti közszolgáltatási feladatok ellátása tárgyában.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

                       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

24.

 

 

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

Beszámoló az önkormányzat 2019. évi költségvetésnek végrehajtásáról és a 2019. évi költségvetési maradvány megállapítása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

Mellékletek

 

Mélykút Város Önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 5/2020.(II.21.)önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

Mellékletek

 ZÁRT ÜLÉS:

26.  Döntés beruházási hitel felvétele tárgyában.

              Előadó: Kovács Tamás polgármester

              Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének

 

                                                                 2020. március 30-án (hétfőn) 15.00 órakor kezdődő rendes ülésére.

 

 Az ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal, 6449 Mélykút, Petőfi tér 1. – Tanácskozó Terem

N A P I R E N D:

 

1.

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Előterjesztés

 

2.

Mélykút Város Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Előterjesztés

 

3.

Óvodába történő jelentkezés időpontjának meghatározása. 

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Előterjesztés

 

4.

Pályázat benyújtása a TOP-1.1.1-16 pályázati konstrukción belül.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Előterjesztés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének


                                                                     2020. február 11-én (kedden) 15.00 órakor kezdődő rendes ülésére.

 

 Az ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal, 6449 Mélykút, Petőfi tér 1. – Tanácskozó Terem

 N A P I R E N D:

 

1.

Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

 

2.

Beszámoló a könyvtári szolgáltató hely 2019. évi munkájáról.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

3.

A könyvtári szolgáltató hely 2020. évi munkatervének elfogadása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

4.

Az óvoda 2020. évi nyári zárva tartási rendjének meghatározása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

5.

A 2020. évi lakossági fórum összehívása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

6.

Döntés a TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00007 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó többletköltség igényről (109/2019. (VI.19.)Kt. számú határozat módosítása) 

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

 

7.

Településrendezési eszközök módosításának elindítása vállalkozásfejlesztés támogatása érdekében.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

8.

Mélykút Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

9.

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotása.

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

            Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

10.

A településkép védelméről szóló 19/2017.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

11.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

            Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

Mellékletek1

Mellékletek2

Kiegészítés

Kiegészítés2

 

 

 

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének


                                                                2020. január 28-án (kedden) 16.00 órakor kezdődő rendes ülésére.

 

Az ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal, 6449 Mélykút, Petőfi tér 1. – Tanácskozó Terem


 

N A P I R E N D:

 

1.

Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

 

2.

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye tájékoztatója a 2019. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

3.

Tájékoztató Mélykút Város Önkormányzat pályázatainak állásáról 2019.december 31-ei állapot szerint.   

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Előterjesztés

 

4.

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Előterjesztés

 

5.

Beszámoló a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

Előadó: Kopcsek Tamás, a bizottság elnöke

Előterjesztés

 

6.

Beszámoló a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

Előadó: Dr. Sztantics Péter, a bizottság elnöke

Előterjesztés

 

7.

Beszámoló az önkormányzat által támogatásban részesített civil szervezetek, egyesületek 2019. évi működéséről, a pénzeszközök felhasználásáról.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság   

Előterjesztés

 

8.

Beszámoló az Önkormányzati Tájékoztató Szerkesztőbizottságának 2019. évi tevékenységéről.

Előadó: Lajdi-Illés Genovéva, a Szerkesztőbizottság tagja

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

9.

Beszámoló Jánoshalma Város Önkormányzat Tűzoltó Parancsnokság 2019.évi III.és IV. negyedévi bevételeiről és kiadásairól, valamint a Parancsnokság 2019.évi működéséről.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

10.

Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság támogatás iránti kérelme.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

11.

A polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

12.

Mélykút Város Önkormányzat és a Mélykúti Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálata. 

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

13.

Könyvtárhasználati szabályzat elfogadása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

14.

Döntés a Mélykúti Sportegyesület támogatási kérelméről.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

15.

Pályázat kiírása mezőőri munkakör betöltésére.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

16.

Pályázat kiírása könyvtárosi munkakör betöltésére.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

17.

A Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Nonprofit  Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

18.

A  helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása.

Előadó: Dr.Vörös-Börcsök Tímea jegyző

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

19.

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 10/2006.(IV.26.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Dr.Vörös-Börcsök Tímea jegyző

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

                        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

20.

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.21.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

Mellékletek

 

 

 

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének

 

2020. január 21-én (kedden) 15.00 órakor kezdődő

 

rendkívüli  ülésére.

 

Az ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal, 6449 Mélykút, Petőfi tér 1. – Tanácskozó Terem

Indoka: Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének megalapozott tervezése.


N A P I R E N D:

 

1.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének tervezéséhez kapcsolódó, a hitelfedezet terhére megvalósítani kívánt projektekre vonatkozó döntések meghozatala.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Előterjesztés

 

 

 

Utolsó frissités ( 2020. szeptember 28. hétfő 12:10 )