E-ÜGYINTÉZÉS
TOP pályázatok
HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2019

TOVÁBBI OLDALAINK

 

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ
Önkormányzati tájékoztató 2019/11

 ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ 2019/11

Elõzõ számok >>>
TESTVÉRTELEPÜLÉSEK
ONLINE LÁTOGATÓK
Testvértelepülési találkozók
Ifjúsági Lelkisegélyszolgálat
JÁNOSHALMI K. EÜ. KÖZPONT
Jánoshalmi Kistérségi Eü. Központ
CSALÁD ÉS HELYTÖRTÉNETI KUTATÁS

Jánoshalma - Mélykút Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás


 

KEZDŐLAP arrow ÖNKORMÁNYZAT arrow KÉPVISELŐ TESTÜLET arrow MEGHÍVÓK
MEGHÍVÓK
Képviselő-testületi meghívók 2019 PDF Nyomtatás
Írta: Administrator   
2019. május 20. hétfő 07:36

                                                                                                   

M E G H Í V Ó

 

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének

 

                                                                 2019. november 5-én (kedden) 14.00 órakor kezdődő rendes ülésére.

         

 

Az ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal, 6449 Mélykút, Petőfi tér 1. – Tanácskozó Terem. 

 

 

N A P I R E N D:

 

1.

Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

 

2.

Tájékoztató a Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Non-profit Kft. temető üzemeltetéséről a 2018. október 1. és 2019. szeptember 30. közötti időszak vonatkozásában.

Előadó: Hurton Zoltán ügyvezető

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

3.

Beszámoló a Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális     Non-profit Kft.  2019. évi strandfürdő üzemeltetési tevékenységéről.

Előadó: Hurton Zoltán ügyvezető

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

4.

Az önkormányzati képviselőnek, bizottsági elnöknek és tagnak járó tiszteletdíjról szó önkormányzati rendelet megalkotása. 

Előadó: Dr. Vörös-Börcsök Tímea jegyző

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

                       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

5.

A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó díjak, adó mértékek felülvizsgálata a 2020. évi költségvetés tervezéséhez.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

6.

Javaslat téli igazgatási szünet elrendelésére a Mélykúti Polgármesteri Hivatalban.

Előadó: Dr. Vörös-Börcsök Tímea jegyző

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

 Előterjesztés

 

7.

Döntés a „Központi háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti szolgáltatás ellátása” tárgyú beszerzési eljárásban érkezett ajánlatokról.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

                       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

8.

A háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátáshoz szükséges ügyeleti helyiségek térítésmentes használatba adása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

9.

A polgármester 2019.évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása.( 2019.október 13napjától-2019.december 31.napjáig)

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

10.

Megbízás adása az önkormányzat 2019-2024. évekre szóló gazdasági programjának elkészítésére.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Előterjesztés  

 

11.

Döntés a könyvtárosi álláshelyre kiírt pályázati eljárás eredményéről (zárt ülés).    

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének

 

2019. október 28-án (hétfőn) 15.00 órakor kezdődő alakuló ülésére.

 

Az ülés helye: Művelődési Ház 6449 Mélykút, Tópart 58.


 


1.

A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről.

Előadó: Viszmegné Széll Margit, a Helyi Választási Bizottság elnöke

 

2.

A polgármester eskütétele.

Előadó: Viszmegné Széll Margit, a Helyi Választási Bizottság elnöke

3.

A képviselők eskütétele.

Előadó: Viszmegné Széll Margit, a Helyi Választási Bizottság elnöke

 

4.

A polgármester programjának ismertetése.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

 

5.

A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása.

Előadó: Dr. Vörös-Börcsök Tímea  jegyző

Előterjesztés

 

6.

Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013.(IV.15.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Előterjesztés

 

7.

A képviselő-testület állandó bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása, a nem képviselő bizottsági tagok eskütétele.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Előterjesztés

 

8.

Alpolgármester választása titkos szavazással és eskütétele.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Előterjesztés

 

9.

Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Előterjesztés

 

10.

Tájékoztatás a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről, az összeférhetetlenséggel és a méltatlansággal kapcsolatos jogszabályi előírásokról.

Előadó: Dr. Vörös-Börcsök Tímea  jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének


2019. szeptember 24-én (kedden) 14.00 órakor kezdődő soron következő ülésére.

 

Az ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal, 6449 Mélykút, Petőfi tér 1. – Tanácskozó Terem

 

N A P I R E N D:

 

1.

Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

 

2.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának tájékoztatója a Mélykút várost érintő munkanélküliség helyzetéről.

Előadó: Mészáros Pongrác osztályvezető

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

 

3.

Szent Tamás Katolikus Általános Iskola tájékoztatója  a 2018/2019. tanév tapasztalatairól, a tanévben végbemenő változásokról.

Előadó: Keresztes József igazgató

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

4.

Beszámoló az Óvoda 2018/2019. nevelési évi munkájáról.

Előadó: Mackó Zoltánné óvodavezető

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

5.

Mélykút Város Önkormányzat Óvodája 2019/2020. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezése.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

 Mackó Zoltánné óvodavezető

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

melléklet

 

6.

Beszámoló Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014-2019. közötti tevékenységéről, eredményeiről.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Előterjesztés

 

7.

Beszámoló Mélykút Város Önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2014-2019. közötti tevékenységéről.

Előadó: Dr. Sztantics Péter elnök

Előterjesztés

 

8.

Beszámoló Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottsága 2014-2019. közötti tevékenységéről.

Előadó: Kopcsek Tamás elnök

Előterjesztés

 

9.

Mélykút Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés  

melléklet

 

10.

Jelentés Mélykút Város Önkormányzat közművelődési feladatellátásának átfogó szakfelügyeleti vizsgálatáról.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

11.

Döntés az alapellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyelet  2020. január 1. napját követő biztosításáról.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

                       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

12.

A Mélykút 1. számú házi gyermekorvosi praxis helyettesítése tárgyában kötött megállapodás megszüntetése, új megállapodás elfogadása.   

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

13.

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020.évi pályázati fordulójához.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

                       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

14.

Mélykút viziközmű- rendszereinek 2020-2034. évek közötti időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terveinek jóváhagyása.    

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

15.

Termőföld bérbeadás díjának felülvizsgálata.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

16.

Pályázat benyújtása az IPA HUSRB II.I Idegenforgalmi és kulturális örökségi együttműködése: Cselekvés 3.3 Kulturális és közösségi rendezvények területén való együttműködés keretén belül.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

17.

„Buszmegálló épület, út és parkoló építése” tárgyú közbeszerzési eljárás bírálóbizottsági tagjainak megválasztása valamint jogosultságok és felelősségi rend meghatározása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Előterjesztés

 

18.

Döntés a mezőőri álláshelyre kiírt pályázati eljárás eredményéről.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

19.

Döntés a könyvtárosi álláshelyre kiírt pályázati eljárás eredményéről (zárt ülés).    

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

 

20.

Könyvtáros kérelme közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetése iránt, pályázat kiírása könyvtárosi munkakörre (zárt ülés).    

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

 

 

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének

 

2019. augusztus 26-án (hétfőn)  8.30 órakor kezdődő rendkívüliülésére

 


 

Az ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal, 6449 Mélykút, Petőfi tér 1. – Tanácskozó Terem

 

N A P I R E N D:

 

1.

A szociális rászorultságtól függő helyi pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Dr.Vörös-Börcsök Tímea jegyző

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság        

Előterjesztés   

 

2.

Mélykút Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása.

Előadó: Dr.Vörös-Börcsök Tímea jegyző

Előterjesztés

 

3.

Pályázat benyújtása közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra. 

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

4.

Letelepedési támogatás iránti kérelem elbírálása (zárt ülés).

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

                                                                         Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének

 

                                                      2019. augusztus 6-án (kedden)  14.00 órakor kezdődő soron következő ülésére.

 

 

1.

Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Előterjesztés

 

2.

Tájékoztató a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság 2019. április 1. és 2019. június 30. napja

közötti időszakban átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

Előadó: Kopcsek Tamás bizottsági elnök

Előterjesztés

 

3.

Tájékoztató a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2019. április 1. és 2019. június 30. között

átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

Előadó: Dr. Sztantics Péter bizottsági elnök

Előterjesztés

 

4.

Tájékoztató a polgármester 2019. április 1. és 2019. június 30. között átruházott hatáskörben

hozott döntéseiről.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Előterjesztés

 

5.

Tájékoztató a „Mélykút Napok – 2019.” programjáról (szóbeli előterjesztés).

Előadó: Kovács Tamás polgármester

 

6.

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

7.

Az önkormányzat Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013.(IV.15.)

önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

8.

A 2019. évi közbeszerzési terv 1. számú módosítása. 

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Előterjesztés

 

9.

Beszámoló Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltóság Parancsnokság 2019. I. és II.

negyedévi bevételeiről és kiadásairól, valamint a 3/2019. (I.29.)Kt. számú határozat

módosítása.   

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

10.

A 6449 Mélykút, Rákóczi utca 13.szám alatti ingatlanban irodahelyiség térítésmentes

használatba adása a Mélykúti Polgárőr Egyesület részére.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés


11.

Döntés a mezőőri álláshelyre kiírt pályázati eljárás eredményéről.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

12.

Döntés „Mélykút Város Díszpolgára” cím adományozásáról (zárt ülés).

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

 

13.

Döntés „Mélykút Városért Díj” adományozásáról (zárt ülés).

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

 

14.

Letelepedési támogatás iránti kérelem elbírálása (zárt ülés).

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

 

 

 

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének

 

2019. július 2-án (kedden)  15.00 órakor kezdődő soron következő ülésére.

 

1.

Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Előterjesztés

 

2.

Tájékoztató a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. 2018. évi szolgáltatási tapasztalatairól, a működés feltételeiről.

Előadó: Schauer Tamás ügyvezető

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

3.

Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati társulás 2018. évi működéséről.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

4.

Beszámoló a Jánoshalma-Mélykút Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2018. évi működéséről.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

5.

Beszámoló a Mélykút Közművelődéséért Közalapítvány 2018. évi működéséről.

Előadó: Bozóki Gáborné kuratóriumi elnök

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

6.

Mélykút Közművelődéséért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

7.

Beszámoló a GAMESZ 2018. évi tevékenységéről.

Előadó: Czékus Tímea igazgató

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

8.

Mélykút Város Önkormányzat GAMESZ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

Előadó: Czékus Tímea igazgató

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

9.

Mélykút Város Önkormányzat Óvodája létszámigény iránti kérelme.

Előadó: Mackó Zoltánné óvodavezető

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

                       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

10.

Mélykúti Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatás iránti kérelme.

Előadó: Burai Béla MRNÖ elnök

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

11.

 

Mélykút Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

Melléklet

 

12.

Az önkormányzat Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013.(IV.15.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Dr. Vörös-Börcsök Tímea jegyző

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

13.

Mélykúti Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata.

Előadó: Dr. Vörös-Börcsök Tímea jegyző

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

14.

A képviselő-testület 2019. II. félévi munkatervének megállapítása. 

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

15.

A Mélykút 2. számú háziorvosi praxis helyettesítése tárgyában kötött megállapodás megszüntetése.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

16.

Pályázat kiírása közalkalmazotti (könyvtáros) álláshelyre.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

17.

KCR címrendezési feladatok ellátása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

18.

Közérdekű bejelentés a Magyar utca csapadékvíz-elvezetésével kapcsolatban.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

19.

A 6449 Mélykút, Széchenyi utca 96. szám alatti ingatlan-felajánlás megtárgyalása. 

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

20.

Sportpark pályázat megvalósításához kapcsolódó együttműködési megállapodás elfogadása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

Mellékletek

 

 

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének

 

2019. június 19-én (szerdán)  14.00 órakor kezdődő

 

rendkívüli ülésére.

 

 

       1.

Feladat-ellátási előszerződés megkötése Mélykút város 2. számú háziorvosi praxis betöltésére vonatkozóan.  

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

2.

Mezőőr kérelme közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetése iránt, pályázat kiírása mezőőri munkakörre.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

3.

Döntés a „Nyári diákmunka 2019.” című munkaerő-piaci programban való részvételről.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

       4.

Közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala – „Mélykút városközpont rekonstrukciója” tárgyú közbeszerzési eljárásban.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

5.

Fedezet biztosítása a VP-6 7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú, közétkeztetés fejlesztése című pályázathoz kapcsolódó villany szerelési munkák elvégzése tárgyú beszerzési eljárásban.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének

 

2019. május 28-án (kedden)  15.00 órakor kezdődő soron következő ülésére.

 

 

1.

Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Előterjesztés

 

2.

Beszámoló Kiskunhalas Rendőrkapitányság Rendőrőrs Jánoshalma 2018. évi tevékenységéről.

Előadó: Kutyifa István r. alezredes, őrsparancsnok

Előterjesztés

 

3.

Beszámoló a Gondozási Központ 2018. évi tevékenységéről.

Előadó: Gyömbér Norbertné igazgató

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

4.

Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.

Előadó: Gyömbér Norbertné igazgató

  Dr. Vörös-Börcsök Tímea jegyző

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

5.

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkájáról.

Előadó: Dr. Vörös-Börcsök Tímea jegyző

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

6.

Beszámoló a 2018. évi adóigazgatási feladat ellátásáról, a 2018. évi adó bevételek alakulásáról.

Előadó: Dr. Vörös-Börcsök Tímea jegyző

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

7.

Előterjesztés a Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Non-profit Kft.

éves beszámolójának elfogadásáról.

Előadó: Hurton Zoltán ügyvezető

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

8.

Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Non-profit Kft.

többletfinanszírozás iránti kérelme.

Előadó: Hurton Zoltán ügyvezető

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

9.

Óvodai csoportok létszámának meghatározása a 2019/2020. nevelési évre

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

10.

Előterjesztés a gyermekek 2019. évi nyári felügyeletének biztosításáról.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

                   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

11.

Pályázat benyújtása a TOP-1.4.1-19 pályázati konstrukción belül.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

12.

Pályázat benyújtása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására

pályázati konstrukción belül.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

13.

Fedezet biztosítása a Mélykút Ipari Övezet bekötő út útvilágítás részére betápláló kábel

kiépítéséhez.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság    

Előterjesztés                

 

14.

Közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala – Szent Tamás Katolikus Általános Iskola

felújítása tárgyú közbeszerzési eljárásban.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Előterjesztés

 

 

 

 

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének


2019. május 21-én (kedden) 15.00 órakor kezdődő rendkívüli ülésére.

 

 

1.

A 217/2016 (XII.20) Kt. számú határozat módosítása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

M E G H Í V Ó

 

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének


2019. május 9-én (csütörtökön)  8.00 órakor kezdődő rendkívüli ülésére.

 

 

1.

Eljárást lezáró döntés meghozatala a „Szent Tamás Katolikus Általános Iskola felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárásban.

Előterjesztés

Előadó: Kovács Tamás polgármester

 

2.

Szent Tamás Katolikus Általános Iskola felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás bírálóbizottság tagjainak megválasztása és jogosultsági és felelősségi rendje.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Előterjesztés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

M E G H Í V Ó

 

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének


2019. április 30-án (kedden)  15.00 órakor kezdődő ülésére.


 

Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

 

2.

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

 

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

 

Előterjesztés

 

3.

Tájékoztató a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság 2019. január 1. és 2019. március 31. közötti időszakban  átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

Előadó:  Kopcsek Tamás bizottsági elnök

Előterjesztés

 

4.

Tájékoztató a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2019. január 1. és 2019. március 31. között átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

Előadó: Dr.Sztantics Péter  bizottsági elnök

Előterjesztés

 

5.

Tájékoztató a polgármester 2019. január 1. és 2019. március 31. között átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Előterjesztés

 

6.

A Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Nonprofit Kft Javadalmazási Szabályzatának megalkotása.  

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

                     Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

7.

Döntés Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete alapján nyújtható támogatásokról.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Előterjesztés

 

8.

Beszámoló a Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Nonprofit Kft. 2018. évi közművelődési feladatainak ellátásáról.

Előadó: Hurton Zoltán ügyvezető

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

9.

A 2019.évi rendezvényterv elfogadása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

10.

Bácsalmás város önkormányzatának kérelme a Bácsalmási Támogató Szolgálat működési költségeinek viseléséhez.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

11.

TOP-5.1.2-16 kódszámú pályázathoz kapcsolódó Együttműködési Megállapodás aláírása Bácsalmás Város Önkormányzatával.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

12.

Beszámoló az önkormányzat 2018. évi költségvetésnek végrehajtásáról és a 2018.évi költségvetési maradvány megállapítása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

Melleklet

 

13.

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.21.) rendelet módosítása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

Melleklet

 

14.

A településen történő letelepedést elősegítő támogatásról szóló 3/2017.(IV.10.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

                       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

15.

Településszerkezeti eszközök módosításának elfogadása, valamint  a Mélykút Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 20/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

                       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

16.

Teherforgalom korlátozása a zúzottköves utakon (táblák kihelyezése)

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

17.

Eljárást lezáró döntés meghozatala a „Művelődési Ház építése Mélykúton (1. ütem)” elnevezésű közbeszerzési eljárásban.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Előterjesztés

 

18.

Tájékoztató Mélykút Város Önkormányzat pályázatainak állásáról 2019.március 31-ei állapot szerint.  

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Előterjesztés

 

 

 

1.

ZÁRT ÜLÉS:

 

Javaslattétel a megyei kitüntető díjak adományozása tárgyában.

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság