E-ÜGYINTÉZÉS
TOP pályázatok
HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2019

TOVÁBBI OLDALAINK

 

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ
Önkormányzati tájékoztató 2020/09

 ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ 2020/09

Elõzõ számok >>>
TESTVÉRTELEPÜLÉSEK
ONLINE LÁTOGATÓK
Testvértelepülési találkozók
Ifjúsági Lelkisegélyszolgálat
JÁNOSHALMI K. EÜ. KÖZPONT
Jánoshalmi Kistérségi Eü. Központ
CSALÁD ÉS HELYTÖRTÉNETI KUTATÁS

Jánoshalma - Mélykút Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás


 

KEZDŐLAP arrow ÖNKORMÁNYZAT arrow NYOMTATVÁNYOK
Adóügyek PDF Nyomtatás
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója 
1. Adóbejelentkezési lap
(termõföld bérbeadásából származó jövedelemadóhoz)
.pdf
2. Adóbevallás
(az adózó termõföld bérbeadásából származó jövedelemadó bavallása)
.pdf
3. Adóbevallás
(a kifizetõ által megállapított és levont termõföld
bérbeadásából származó jövedelemadó bevallása)
.pdf
 

 

Magánszemélyek kommunális adója 
1. Bevallási nyomtatvány.pdf
2. Adókötelezettség átvállalása .pdf
3. Kommunális adó mentesség kérelem fogyatékossági támogatásban részesülő személy saját jogon.pdf
4. Kommunális adó mentesség kérelem fogyatékossági támogatásban részesülő személy közeli hozzátartozó.pdf
5. Bejelentés fogyatékossági támogatás megszűnéséről
 .pdf
6. Kommunális adó mentesség kérelem az önkormányzat Gondozási Központ Idősek Otthonának gondozottja
 .pdf
  
Adóigazolás  
1. Magánszemély részére.pdf
2. Gazdasági társaság részére.pdf
  
Gépjárműadó  
1. Gépjárműadó mentességi kérelem
.pdf
2. Gépjármű átíráshoz iratminta (okmányirodában használandó).pdf
  
Helyi iparűzési adó 
1. Bejelentkezés őstermelők és kistermelők részére.pdf
2. Bejelentkezés és változás bejelentés (Kisadózó bejelentkezés is!)
.pdf
3. Bevallás ideiglenes jellegű iparűzési adó .pdf
4. Nyilatkozat adómentesség (Őstermelő)
.pdf
5. Önellenőrzési lap a helyi adó helyesbítéséről.pdf
6. Adóelőleg kiegészítésről szóló nyomtatvány
.pdf
7. Kérelem iparűzési adó előleg mérséklés.pdf
8. 2007. évi iparűzési adóbevallás.pdf
9. 2008. évi iparűzési adóbevallás.pdf
10. 2009. évi iparűzési adóbevallás .pdf
11. 2010. évi iparűzési adóbevallás.pdf
12. 2011. évi iparűzési adóbevallás.pdf
13. 2012. évi iparűzési adóbevallás.pdf
14. 2013. évi iparűzési adóbevallás.pdf
15. 2014. évi iparűzési adóbevallás.pdf
16. 2015. évi iparűzési adóbevallás.pdf
17. 2015. évi iparűzési adóbevallás"I" jelű betétlap (éves beszámolóját az IFRS-ek alapján készítő vállalkozó részére)
.pdf
18. 2016. évi iparűzési adóbevallás
.pdf
19. 2017. évi iparűzési adóbevallás
.pdf
20. 2018. évi iparűzési adóbevallás
.pdf
21. 2019. évi iparűzési adóbevallás
.pdf
  
Adó-és értékbizonyítvány 
Kérelem.pdf
  
Méltányossági kérelmek
 
Méltányossági kérelem gazdasági társaság részére (Fizetési könnyítés)
.pdf
  
Egyéb kérelmek 
Nyilatkozat adótúlfizetés visszatérítéséhez.pdf
Nyilatkozat adóftúlfizetés átvezetéséhez

 .pdf

Talajterhelési díj
.pdf
Talajterhelési díj 2019
.pdf
  
Adószámlák

 

Magánszemélyek kommunális adója: 11732174-15339065-02820000 
Iparűzési adó: 11732174-15339065-03540000 
Gépjármű adó: 11732174-15339065-08970000 
Idegen bevételek: 11732174-15339065-04400000 
Államigazgatási eljárási illeték: 11732174-15339065-03470000 
Késedelmi pótlék: 11732174-15339065-03780000 
Helyi jövedéki adó: 11732174-15339065-10070073
 
 
Hatósági ügyek PDF Nyomtatás
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás
.pdf
Letelepedési kérelem
.pdf
 
Igazgatási ügyek PDF Nyomtatás
Közterület-használat kérelem                 .pdf
Közterület-használat megszüntetése.pdf
Fakivágás belterületen .pdf
Fakivágás külterületen.pdf
 
Gazdálkodási ügyek PDF Nyomtatás
Bevallás mezőőri járulék fizetési kötelezettség megállapításához .pdf
Kérelem haszonbérleti szerződés kifüggesztéséhez .pdf
Haszonbérleti szerződés.pdf
Pótlap haszonbérleti szerződéshez.pdf
 
Magánfőző PDF Nyomtatás

Tájékoztató a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVIII. törvény változása miatti adókötelezettség keletkezéséről.

A jövedéki adóról szóló törvény 2015. január 01-én hatályba lépő módosítása miatt az alábbi adóbevallási és befizetési kötelezettség teljesítésére hívom fel a figyelmet.

A jövedéki adóról szóló törvény szerint az alkoholtermékek előállítása a törvény hatálya alá tartozik. A törvény szerint magánfőzésnek számít a párlatnak a magánfőző lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztiláló berendezésen a magánfőző által végzett előállítása évente legfeljebb 50 liter mennyiségig. Magánfőzőnek számít a törvény értelmében az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat elkészítésére alkalmas, saját tulajdonú desztiláló berendezéssel rendelkezik.

A magánfőzésre vonatkozó adózási szabályok:
1. a magánfőző a legfeljebb 100 liter űrtartalmú desztiláló berendezés tulajdonszerzést követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. A bejelentéshez szükséges nyomtatványt a polgármesteri hivatal 10. irodájában lehet kérni, vagy letölthető a www.melykut.hu oldalon is.
2. a magánfőző az előállított magánfőzött párlat utáni adóbevallási és adófizetési kötelezettségét a tárgyévet követő év január 15-ig együtt teljesíti a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Az előállított magánfőzött párlat adója évi 1000 Ft.
3. az önkormányzati adóhatóság a bejelentésről, bevallásról a teljesítést követő 15 napon belül értesíti a vámhatóságot, vagy a bevallással érintett másik önkormányzati adóhatóságot.

Bővebben...
 
Építésügy PDF Nyomtatás
Építési eljárási engedélyezés menete            .pdf
Építési engedély nélkül végezhető munkák.pdf
Használat tudomásul vétele.pdf
Használatbavételi engedélyezés.pdf
Kérelem formanyomtatvány (jogi személy).pdf
Kérelem formanyomtatvány (természetes személy).pdf
Tájékoztató bontásokról.pdf

Bővebb tájékoztatás a +36-77/501-001 (123) telefonszámon.
 
Szociális ügyek PDF Nyomtatás
62 év felettiek gyógyszer-támogatása                           .pdf
Adósságteher enyhítéséhez adósságkezelési
szolgáltatás iránti kérelem
.pdf
Kérelem egészségügyi szolgáltatásra
jogosultság megállapításához
.pdf
A gyermekek gyógyszer és tápszer, gyógyászati
segédeszköz támogatása iránti kérelem
.pdf
Kérelem a közgyógyellátás megállapítására.pdf
Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem.pdf
Szemétszállítási kedvezmény
megállapítása iránti kérelem

.pdf

Igénylőlap a TAJ-kártyához .pdf
Temetési segély-, temetési kölcsön iránti kérelem .pdf
Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására
- Vagyonnyilatkozat