E-ÜGYINTÉZÉS
TOP pályázatok
HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2019

TOVÁBBI OLDALAINK

 

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ
Önkormányzati tájékoztató 2020/09

 ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ 2020/09

Elõzõ számok >>>
TESTVÉRTELEPÜLÉSEK
ONLINE LÁTOGATÓK
Testvértelepülési találkozók
Ifjúsági Lelkisegélyszolgálat
JÁNOSHALMI K. EÜ. KÖZPONT
Jánoshalmi Kistérségi Eü. Központ
CSALÁD ÉS HELYTÖRTÉNETI KUTATÁS

Jánoshalma - Mélykút Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás


 

KEZDŐLAP arrow PÁLYÁZATOK arrow ÖNKORMÁNYZATI arrow SZENNYVÍZBERUHÁZÁS arrow ELŐKÉSZÍTÉS arrow GYAKORI KÉRDÉSEK
GYAKORI KÉRDÉSEK
GYAKORI KÉRDÉSEK PDF Nyomtatás
Írta: Administrator   
2010. augusztus 18. szerda 13:40
Mikor lesz valami a szennyvízcsatornázásból?
A gazdasági válság és a megalapozatlan rémhírek ellenére a tervek szerint halad a mélykúti csatornafejlesztése előkészítése. Sikeres második forduló esetén, 2012 végén az első kapavágás is megtörténhet, és a csatornázás befejezése 2014 végére várható.

Mi is ez a beruházás tulajdonképpen? Ebből nekem mi a jó?
A beruházás Mélykút szennyvízszállítási és tisztítási rendszerét érinti. Az új csatornahálózat és a korszerű szennyvíztisztító telep segítségével minimálisra csökken a szennyvíz okozta környezetszennyezés, javul a felszíni és felszín alatti vizek állapot és nő a környezeti biztonság. Az átemelőkre szerelt biofilterek meggátolják a környezetükben érezhető szaghatás. Összességében javul a lakosság életminősége és nem utolsó sorban a csatornázott területek értéke is nő.

Hol tart most a pályázat?
A pályázat az első fordulót sikerrel teljesítette, jelenleg zajlik a felkészülés a második fordulóra.

Miért fontos a támogatást most elnyerni?
A 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet alapján 2015 december 31 után a "Szennyező fizet" elv alapján a csatorna rendszerrel nem rendelkező települések büntethetővé válnak, melyet az önkormányzatoknak illetve a lakosságnak kell megfizetni. A csatornázási beruházások költségeire állami támogatást a jelenlegi kilátások alapján csak a KEOP forrásaiból lehet igényelni.

Miért és mennyit kell beruházási hozzájárulásként a mélykútiaknak befizetniük?
A rendelkezések szerint a szennyvíz beruházáshoz az ingatlan tulajdonosa hozzájárulást fizet az ingatlanra való bekötést megelőzőn. Nincs ez másként más településeken vagy más beruházás (pl. víz, gáz, stb.) esetén sem a hálózatfejlesztési hozzájárulás egy átlagos háztartás esetén 92 100 Ft. A kötelező hozzájárulást az ingatlantulajdonosok egy összegben vagy a korábban kötött előtakarékossági szerződés szerint is befizethetik. A csatornázás és a korszerű szennyvízkezelés jelentős beruházás, amely a helyi lakosság feladata lenne. Az európai unió a felzárkózás érdekében pályázati úton lehetőséget ad a beruházási források egy részének megszerzésére.

Mennyire biztos az, hogy megkapja az Önkormányzat a támogatást?
A kérdés megválaszolásához a pályázati támogatás rendszerét érdemes először megismerni. A környezetvédelmi (KEOP) pályázatok a többi uniós támogatástól eltérően kerülnek folyósításra. A mélykúti beruházás egy Úgynevezett „kétfordulós” pályázat. Ennek az a lényege, hogy a pályázók megfelelően dokumentálva jelzik a beruházási szándékukat, amely szándék támogatásáról döntés születik. Ezt követően az „első körben” a beruházás előkészítésére kapnak támogatást a pályázók. Az előkészítést a Minisztérium folyamatosan felügyeli és koordinálja az elkészült tervek, engedélyek és további kötelező dokumentumok birtokában, a beruházási érték ismeretében lehet benyújtani a kivitelezés támogatására a pályázatot. Ez a második forduló.

Kötelező-e rákötni a megépült csatornára?
Azoknak, akik a hálózat kiépítését követően nem csatlakoznak a szolgáltatáshoz, a szippantáson túl talajterhelési díjat is kell majd fizetniük., amelynek mértéke legalább akkora, mint a szennyvízdíj. Az ivóvíz védelmében a jegyzőnek még csak mérlegelési joga sincs a talajterhelési díj kiszabásakor.

Mit jelent az, hogy KEOP?
Az EU-s források az Új Magyarország Fejlesztési Tervben meghatározott célokra érkeznek. Ezeknek a céloknak a szakmai tartalmát az úgynevezett Operatív Programok tartalmazzák. A KEOP az egyik ilyen program, neve: Környezet és Energia Operatív Program.

Melyek a KEOP csatornázási támogatás elnyerésének fő lépései?
Ez egy kétfordulós pályázat. Az első fordulót sikerrel teljesítő pályázók egy több hónapos felkészülési szakasz során dolgozzák ki a második fordulós pályázatot, együttműködésben a pályázat kiíróival. A felkészülés során dolgozzák ki a beruházás részletes terveit és költségvetését. Ebben a szakaszban szerveződnek a víziközmű társulatok, és legkésőbb ilyenkor kezdődik el a lakossági hozzájárulások beszedése.

Mekkora egy KEOP pályázatban a támogatás mértéke?
A KEOP a teljes beruházás költségének maximum 85%-át fizeti.

Mekkora egy KEOP pályázatban a szükséges önrész mértéke?
Minimum 15%.

Mi az EMT?
Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány. A pályázat első fordulójában volt szükséges beadni.

Mi az RMT?
Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány. A pályázat második fordulója során kell beadni.

A Víziközmű Társulat szerepe a szennyvízcsatornázás megvalósulásánál?
A víziközmű társulatok rendkívül fontos szerepet látnak el a települések infrastrukturális fejlesztésében. Magyarország települései a vízellátást és csatornázást túlnyomórészt társulati beruházásban valósították meg. Jelenleg is az országban nagy ütemű és nagy értékű csatornamű beruházások zajlanak társulati formában.

Milyen célt valósít meg a Víziközmű társulat?
A víziközmű társulat célja, hogy az állampolgárok és jogi személy érdekeltek önkéntes bevonásával - jogi személyként - vízgazdálkodási egységet alkotó területen helyi vízgazdálkodási feladatot valósítsanak meg.

Hogyan alakult meg a társulat?
A társulat megalakítását szervező bizottság készítette elő. A szervező bizottságot a területileg érintett állampolgárok, jogi személyek képviselői alakítják meg a település jegyzőjének és az illetékes Vízügyi Igazgatóság képviselőjének közreműködésével.

Hogyan működik a társulat?
A társulat demokratikusan működő, saját önkormányzattal rendelkező, célhoz kötött beruházást megvalósító jogi személyiségű gazdálkodó szervezet. Legfőbb testületi szerve a tagok összességéből álló közgyűlés, a társulat irányító szerve az intéző bizottság, az ellenőrzési feladatokat pedig az ellenőrző bizottság látja el. A társulat tisztségviselői: intéző bizottság elnöke, aki egyben a társulat elnöke, intéző bizottság tagjai, ellenőrző bizottság elnöke, ellenőrző bizottság tagjai. A közgyűlés dönt minden fontos kérdésben, így az alapszabály elfogadásában, az egy egységre eső érdekeltségi hozzájárulás meghatározásában, pénzügyi-műszaki számítás elfogadásában, a közgyűlés választja meg meghatározott időre a társulat tisztségviselőit is.

Miért előnyös a társulati forma az önkormányzatok és állampolgárok részére?
A társulati beruházás esetén az állampolgárok és jogi személyek önkéntes elhatározásán alapuló érdekeltségi hozzájárulás is forrást jelent a beruházások megvalósításához. A társulat, mint forrásokat előteremtő szervezet azért előnyös az állampolgárok részére, mert egyrészt kedvezményes kamatozású hitelt vehet fel, másrészt pedig Lakástakarék-pénztári konstrukció keretén belül is lehet érdekeltségi hozzájárulást megfizetni.

Hogyan működik a lakástakarék-pénztári konstrukció és a társulatok hitelezése?
A víziközmű társulatok működésénél és fejlesztéseik megvalósításánál jelenleg az országban csaknem kizárólag lakástakarék-pénztári betétgyűjtéssel van összekapcsolva a társulati hitelfelvétel. Szorosan kapcsolódik egymáshoz ez a két szervezeti forma és ezáltal lehetőség nyílik arra, hogy a társulati érdekeltek jelentősen kevesebb összegből gyűjtsék össze az érdekeltségi hozzájárulást.

Hol lehet a beruházási hozzájárulásról érdeklődni, vagy befizetni?
A hozzájárulásról elsősorban a Mélykúti Víziközmű Társulatnál érdemes érdeklődni. Itt lehet a hozzájárulási díj befizetéséhez szükséges csekket kapni.

 
Utolsó frissités ( 2011. november 24. csütörtök 13:55 )