Szvetnik Joachim Általános Iskola
NAPELEM MONITOR

VÁLASZTÁS 2016.10.02.
VÁLASZTÁS 2014

IVÓVÍZ

TOVÁBBI OLDALAINK

 


 

Jánoshalma - Mélykút Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás

MEGHÍVÓ 03.15.
MÉLYKÚTI NAPOK

Mélykúti Napok 2017
  
Mélykúti Napok Programja

ÖNKORMÁNYZATI PÁLYÁZATOK

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ
Önkormányzati tájékoztató 2017/12

 ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ 2017/12

Elõzõ számok >>>
CSALÁD ÉS HELYTÖRTÉNETI KUTATÁS
JÁNOSHALMI K. EÜ. KÖZPONT
Jánoshalmi Kistérségi Eü. Központ
TESTVÉRTELEPÜLÉSEK
Testvértelepülési találkozók
ONLINE LÁTOGATÓK
KEZDŐLAP arrow PÁLYÁZATOK arrow ÖNKORMÁNYZATI arrow SZENNYVÍZBERUHÁZÁS arrow ELŐKÉSZÍTÉS arrow GYAKORI KÉRDÉSEK
GYAKORI KÉRDÉSEK
GYAKORI KÉRDÉSEK PDF Nyomtatás
Írta: Administrator   
2010. augusztus 18. szerda 13:40
Mikor lesz valami a szennyvízcsatornázásból?
A gazdasági válság és a megalapozatlan rémhírek ellenére a tervek szerint halad a mélykúti csatornafejlesztése előkészítése. Sikeres második forduló esetén, 2012 végén az első kapavágás is megtörténhet, és a csatornázás befejezése 2014 végére várható.

Mi is ez a beruházás tulajdonképpen? Ebből nekem mi a jó?
A beruházás Mélykút szennyvízszállítási és tisztítási rendszerét érinti. Az új csatornahálózat és a korszerű szennyvíztisztító telep segítségével minimálisra csökken a szennyvíz okozta környezetszennyezés, javul a felszíni és felszín alatti vizek állapot és nő a környezeti biztonság. Az átemelőkre szerelt biofilterek meggátolják a környezetükben érezhető szaghatás. Összességében javul a lakosság életminősége és nem utolsó sorban a csatornázott területek értéke is nő.

Hol tart most a pályázat?
A pályázat az első fordulót sikerrel teljesítette, jelenleg zajlik a felkészülés a második fordulóra.

Miért fontos a támogatást most elnyerni?
A 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet alapján 2015 december 31 után a "Szennyező fizet" elv alapján a csatorna rendszerrel nem rendelkező települések büntethetővé válnak, melyet az önkormányzatoknak illetve a lakosságnak kell megfizetni. A csatornázási beruházások költségeire állami támogatást a jelenlegi kilátások alapján csak a KEOP forrásaiból lehet igényelni.

Miért és mennyit kell beruházási hozzájárulásként a mélykútiaknak befizetniük?
A rendelkezések szerint a szennyvíz beruházáshoz az ingatlan tulajdonosa hozzájárulást fizet az ingatlanra való bekötést megelőzőn. Nincs ez másként más településeken vagy más beruházás (pl. víz, gáz, stb.) esetén sem a hálózatfejlesztési hozzájárulás egy átlagos háztartás esetén 92 100 Ft. A kötelező hozzájárulást az ingatlantulajdonosok egy összegben vagy a korábban kötött előtakarékossági szerződés szerint is befizethetik. A csatornázás és a korszerű szennyvízkezelés jelentős beruházás, amely a helyi lakosság feladata lenne. Az európai unió a felzárkózás érdekében pályázati úton lehetőséget ad a beruházási források egy részének megszerzésére.

Mennyire biztos az, hogy megkapja az Önkormányzat a támogatást?
A kérdés megválaszolásához a pályázati támogatás rendszerét érdemes először megismerni. A környezetvédelmi (KEOP) pályázatok a többi uniós támogatástól eltérően kerülnek folyósításra. A mélykúti beruházás egy Úgynevezett „kétfordulós” pályázat. Ennek az a lényege, hogy a pályázók megfelelően dokumentálva jelzik a beruházási szándékukat, amely szándék támogatásáról döntés születik. Ezt követően az „első körben” a beruházás előkészítésére kapnak támogatást a pályázók. Az előkészítést a Minisztérium folyamatosan felügyeli és koordinálja az elkészült tervek, engedélyek és további kötelező dokumentumok birtokában, a beruházási érték ismeretében lehet benyújtani a kivitelezés támogatására a pályázatot. Ez a második forduló.

Kötelező-e rákötni a megépült csatornára?
Azoknak, akik a hálózat kiépítését követően nem csatlakoznak a szolgáltatáshoz, a szippantáson túl talajterhelési díjat is kell majd fizetniük., amelynek mértéke legalább akkora, mint a szennyvízdíj. Az ivóvíz védelmében a jegyzőnek még csak mérlegelési joga sincs a talajterhelési díj kiszabásakor.

Mit jelent az, hogy KEOP?
Az EU-s források az Új Magyarország Fejlesztési Tervben meghatározott célokra érkeznek. Ezeknek a céloknak a szakmai tartalmát az úgynevezett Operatív Programok tartalmazzák. A KEOP az egyik ilyen program, neve: Környezet és Energia Operatív Program.

Melyek a KEOP csatornázási támogatás elnyerésének fő lépései?
Ez egy kétfordulós pályázat. Az első fordulót sikerrel teljesítő pályázók egy több hónapos felkészülési szakasz során dolgozzák ki a második fordulós pályázatot, együttműködésben a pályázat kiíróival. A felkészülés során dolgozzák ki a beruházás részletes terveit és költségvetését. Ebben a szakaszban szerveződnek a víziközmű társulatok, és legkésőbb ilyenkor kezdődik el a lakossági hozzájárulások beszedése.

Mekkora egy KEOP pályázatban a támogatás mértéke?
A KEOP a teljes beruházás költségének maximum 85%-át fizeti.

Mekkora egy KEOP pályázatban a szükséges önrész mértéke?
Minimum 15%.

Mi az EMT?
Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány. A pályázat első fordulójában volt szükséges beadni.

Mi az RMT?
Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány. A pályázat második fordulója során kell beadni.

A Víziközmű Társulat szerepe a szennyvízcsatornázás megvalósulásánál?
A víziközmű társulatok rendkívül fontos szerepet látnak el a települések infrastrukturális fejlesztésében. Magyarország települései a vízellátást és csatornázást túlnyomórészt társulati beruházásban valósították meg. Jelenleg is az országban nagy ütemű és nagy értékű csatornamű beruházások zajlanak társulati formában.

Milyen célt valósít meg a Víziközmű társulat?
A víziközmű társulat célja, hogy az állampolgárok és jogi személy érdekeltek önkéntes bevonásával - jogi személyként - vízgazdálkodási egységet alkotó területen helyi vízgazdálkodási feladatot valósítsanak meg.

Hogyan alakult meg a társulat?
A társulat megalakítását szervező bizottság készítette elő. A szervező bizottságot a területileg érintett állampolgárok, jogi személyek képviselői alakítják meg a település jegyzőjének és az illetékes Vízügyi Igazgatóság képviselőjének közreműködésével.

Hogyan működik a társulat?
A társulat demokratikusan működő, saját önkormányzattal rendelkező, célhoz kötött beruházást megvalósító jogi személyiségű gazdálkodó szervezet. Legfőbb testületi szerve a tagok összességéből álló közgyűlés, a társulat irányító szerve az intéző bizottság, az ellenőrzési feladatokat pedig az ellenőrző bizottság látja el. A társulat tisztségviselői: intéző bizottság elnöke, aki egyben a társulat elnöke, intéző bizottság tagjai, ellenőrző bizottság elnöke, ellenőrző bizottság tagjai. A közgyűlés dönt minden fontos kérdésben, így az alapszabály elfogadásában, az egy egységre eső érdekeltségi hozzájárulás meghatározásában, pénzügyi-műszaki számítás elfogadásában, a közgyűlés választja meg meghatározott időre a társulat tisztségviselőit is.

Miért előnyös a társulati forma az önkormányzatok és állampolgárok részére?
A társulati beruházás esetén az állampolgárok és jogi személyek önkéntes elhatározásán alapuló érdekeltségi hozzájárulás is forrást jelent a beruházások megvalósításához. A társulat, mint forrásokat előteremtő szervezet azért előnyös az állampolgárok részére, mert egyrészt kedvezményes kamatozású hitelt vehet fel, másrészt pedig Lakástakarék-pénztári konstrukció keretén belül is lehet érdekeltségi hozzájárulást megfizetni.

Hogyan működik a lakástakarék-pénztári konstrukció és a társulatok hitelezése?
A víziközmű társulatok működésénél és fejlesztéseik megvalósításánál jelenleg az országban csaknem kizárólag lakástakarék-pénztári betétgyűjtéssel van összekapcsolva a társulati hitelfelvétel. Szorosan kapcsolódik egymáshoz ez a két szervezeti forma és ezáltal lehetőség nyílik arra, hogy a társulati érdekeltek jelentősen kevesebb összegből gyűjtsék össze az érdekeltségi hozzájárulást.

Hol lehet a beruházási hozzájárulásról érdeklődni, vagy befizetni?
A hozzájárulásról elsősorban a Mélykúti Víziközmű Társulatnál érdemes érdeklődni. Itt lehet a hozzájárulási díj befizetéséhez szükséges csekket kapni.

 
Utolsó frissités ( 2011. november 24. csütörtök 13:55 )