E-ÜGYINTÉZÉS
TOP pályázatok
HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2019

TOVÁBBI OLDALAINK

 

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ
Önkormányzati tájékoztató 2020/09

 ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ 2020/09

Elõzõ számok >>>
TESTVÉRTELEPÜLÉSEK
ONLINE LÁTOGATÓK
Testvértelepülési találkozók
Ifjúsági Lelkisegélyszolgálat
JÁNOSHALMI K. EÜ. KÖZPONT
Jánoshalmi Kistérségi Eü. Központ
CSALÁD ÉS HELYTÖRTÉNETI KUTATÁS

Jánoshalma - Mélykút Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás


 

KEZDŐLAP arrow PÁLYÁZATOK arrow ÖNKORMÁNYZATI arrow SZENNYVÍZBERUHÁZÁS arrow ELŐKÉSZÍTÉS arrow PÁLYÁZAT LEÍRÁS
PÁLYÁZAT LEÍRÁS
PÁLYÁZAT LEÍRÁS PDF Nyomtatás
Írta: Administrator   
2010. augusztus 18. szerda 14:05

Tájékoztató a szennyvízberuházás jelenlegi állásáról
KEOP-7.1.2.0-2008-0262
Mélykút Város Önkormányzata a szennyvíz-csatornázási és szennyvíztisztítási beruházásra irányuló első fordulós pályázatát a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságához (KVVMFI) - mint a környezetvédelmi fejlesztéseket segítő Európai Uniós támogatások felhasználásának irányításában részt vevő közreműködő szervezethez - 2008 decemberében nyújtotta be.

A támogató döntés 2009 márciusában született meg, a támogatási szerződést (TSZ) június 12-én írtuk alá. Az első fordulóban elnyert összeg a második fordulóban beadandó aktualizált engedélyes tervek, a részletes megvalósíthatósági tanulmány (RMT), a költség-haszon elemzés (CBA) és a második fordulós pályázati anyag elkészítésére biztosít fedezetet.

A projektet a pályázat beérkezését követően az alábbi főbb státuszok jellemezték:

Pályázat beérkezése 2008.12.02

Pályázat iktatása 2008.12.02

Formai hiánypótlásra felszólító levél megküldésének dátuma 2008.12.11

Formai hiánypótlás beérkezése 2009.01.05

Jogosultsági ellenőrzés dátuma 2009.03.20

Teljességi ellenőrzés dátuma 2009.03.20

A pályázat jogosult és teljes 2009.01.05

Értesítő levél megküldésének dátuma 2009.01.06

Bizottsági ülés dátuma 2009.03.11

Támogató döntés 2009.03.26

Szerződéskötés feltételeinek megküldése 2009.04.08

Szerződéskötéshez szükséges dokumentumok beérkezése 2009.04.27

Szerződés hatályba lépésének dátuma 2009.06.12

Az első fordulóban elnyert összeg (58 038 000 Ft) a második fordulóban beadandó aktualizált engedélyes tervek, a részletes megvalósíthatósági tanulmány (RMT), a költség-haszon elemzés (CBA) és a második fordulós pályázati anyag elkészítésére biztosít fedezetet.

Mellette a kötelező tájékoztatási feladatok ellátását és közbeszerzési feladatokat tudjuk ebből a forrásból fizetni. Az előkészítés támogatási intenzitása a nettó költségek 85%-a. A beruházás összköltsége: 98.150.000 Ft, ebből a KEOP támogatás: 58 038 000 Ft a saját erő mértéke: 5 242 000 Ft.
A TSZ aláírása után első lépésként a közbeszerző került kiválasztásra. Ez a Pro-Vital 2000 Kft. lett, velük a szerződést 2009. július 17-én írtuk alá. Ezután következett a projektmenedzsment és PR feladatokat ellátó vállalkozó kiválasztása. A legkedvezőbb ajánlatot adó Neumann – Forrás Unió Konzorciummal 2009. szeptember 11-én írtuk alá a szerződést.

A következő lépés az RMT és CBA készítő kiválasztása volt. A legjobb ajánlattevővel, az OTP Hungaro-Projekt Kft.-vel a szerződés 2009. december 17-én került aláírásra. Az előkészítő szakasz utolsó, és talán legfontosabb lépéseként a tervezésre vonatkozó közbeszerzés került kiírásra. A felhívásra az alkalmassági kritériumoknak megfelelő vállalkozók közül, a bírálati szempontokra adott részpontszámok összesítése után a legmagasabb pontszámot a Mélykút 2010 Konzorcium érte el, így ők fogják a tervezési munkálatokat elkészíteni.

A vállalkozók kiválasztásának elhúzódása miatt a Támogatási Szerződést módosítani kellett, mely módosítás aláírása 2010. július hónapban megtörtént.

A projekt sarokszámait (beruházási összköltség, bekötések száma, második fordulós önrész) a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány tartalmazza, melyet az OTP Hungaro-Projekt készít.
Az előzetesen meghatározott határidőn belül az anyag nem készült el, melynek fő oka, hogy a tervezés során az ATIKÖVIZIG nem adta hozzájárulását az eredeti tervek koncepciójához – azt a befogadó időszakos vízfolyásra vonatkozó környezetvédelmi besorolás miatt egy közbenső tározóval ki kellett egészíteni.

Természetesen a tervezési feladatok lezárása így szintén módosul – hiszen az egyes feladatok egymásra épülnek. 

A köztes Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány továbbtervezésre alkalmassá nyilvánítása volt a következő legfontosabb lépés, utána lehetett a terveket vízjogi létesítési engedélyezésre beadni. A KVVMFI továbbtervezésre alkalmas minősítésű levelét 2010. december 6-án kaptuk meg.

A szennyvíztisztító telepre az elvi vízjogi létesítési engedélyt 2011. január 1. napján, a szennyvízelvezető csatornahálózatra vízjogi létesítési engedélyt 2011. június 3. napján kaptuk kézhez.
Az utolsó beszerzés a tervellenőri feladatok ellátására irányult. A nyertes ajánlattevő Alföldi Agroterv Bt.-vel a szerződést 2011. április 28-án írtuk alá. Tervellenőr a részére átadott terveket 4 részletben véleményezte, melyet hivatalosan 2011. május 06. és 2011. május 17. között adott át Tervező és Megbízó részére. Ezt követően Tervező az észrevételeket a terven átvezette, amelyet 2011. június 20-án ismertetett Megbízóval és Tervellenőrrel. Tervellenőr ennek ismeretében készítette el 2011. június 23-án tervellenőri nyilatkozatát.
A második fordulós pályázat benyújtására a Közreműködő Szervezet felé (EK) 2011. június 30-án került sor.
Az előkészítés feladatainak ellátására a megnyert támogatást nem használtuk fel teljes mértékben, a maradékról a hatályos jogszabályoknak megfelelően lemondtunk.

A Záró Projekt Előrehaladási Jelentést leadtuk, ennek elfogadására, illetve a második fordulós döntés megszületésére várunk.

Kovács Tamás
 polgármester

 


Utolsó frissités ( 2011. november 24. csütörtök 14:27 )