Szvetnik Joachim Általános Iskola
NAPELEM MONITOR

VÁLASZTÁS 2014

IVÓVÍZ

WEBKAMERÁK
TOVÁBBI OLDALAINK

 


 

Jánoshalma - Mélykút Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás

ÖNKORMÁNYZATI PÁLYÁZATOK

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ
Önkormányzati tájékoztató 2015/04

 ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ 2015/04

Elõzõ számok >>>
CSALÁD ÉS HELYTÖRTÉNETI KUTATÁS
JÁNOSHALMI K. EÜ. KÖZPONT
Jánoshalmi Kistérségi Eü. Központ
TESTVÉRTELEPÜLÉSEK
Testvértelepülési találkozók
ONLINE LÁTOGATÓK
LÁTOGATÓI STATISZTIKA

websas.hu

KEZDŐLAP
Óvodai beíratás
Hirdetmény
.pdf
 
Pályázat
Orvosi praxis kiírása
.pdf
 
Ideiglenes autóbusz-megállóhely
Mélykút autóbusz-megállóhely ideiglenes áthelyezése
.pdf
 
Tavaszi egészségnap
Tavaszi egészségnapok a Csorba-házban.pdf
 
Szennyvízberuházás

Tájékoztató a szennyvízberuházással kapcsolatos lakossági teendőkről!

A csatornaépítési munkák előre haladtával fontos állomáshoz érkeztünk. A kivitelező tájékoztatása alapján az építési munkák 2015. januárjában az átemelők építésével, a belvízmentesítéssel valamint a főnyomó vezeték kiépítésével kezdődik meg, hogy a szennyvíztisztító telep próbaüzeme a tervezett időben elindulhasson.
A mérnök szervezet az eddig megépített bekötéseket, gerinc vezetékeket folyamatosan ellenőrizte, hogy a műszaki előírásoknak megfeleljenek. A megépített szakaszokon a felbontott területek megfelelő idő elteltével lehet helyreállítani, ezért továbbra is kérjük a lakosság türelmét. Egyben kérjük Önöket, hogy a 06/80-63-01-08. számon, amely ingyenesen hívható a felmerült problémákat folyamatosan jelezzék. Minden problémát továbbítunk a kivitelező és a mérnök felé, akik szükség esetén a javításról intézkednek. A kivitelezési munkák a megbontott közterületek teljes körű helyreállításával végződik, ami azt jelenti, hogy a megbontás mértékének megfelelő helyreállítás fog megtörténni.
A szennyvíztisztító telep kivitelezése rendben zajlik, a próbaüzem indítása a tervek szerint legkésőbb 2015. március – április hónapban kezdődik. A próbaüzem indításához a szükséges szennyvíz mennyiség biztosítása érdekében kijelölésre kerültek azok az utcák, utcaszakaszok, ahol a házi bekötéseket a fenti időpontig el kell végezni. Az érintett ingatlantulajdonosokat a Mélykúti Víziközmű Társulat értesíteni fogja.

A rákötéssel kapcsolatban az alábbiakra hívjuk fel a Tisztelt Lakosság figyelmét:
1. a házi bekötéseket csak az értesített ingatlan tulajdonosok végezhetik el.
2. a házi bekötéshez szükséges előzetesen felmért mennyiségű csövet a Mélykúti Víziközmű Társulaton keresztül lehet igényelni.
3. a szükséges mennyiségű cső kiszállítása szervezetten, az ingatlan tulajdonosokkal előzetesen egyeztetett időpontban történik.
4. a belső hálózat kiépítését az ingatlan tulajdonosa saját maga elvégezheti, azonban a Mélykúti Víziközmű Társulat tud tájékoztatást adni a házi bekötéseket végző vállalkozókról. A tájékoztatást személyesen is lehet kérni, vagy a 77/886-601-es telefonszámon. A Vállalkozókkal a Mélykúti Víziközmű Társulat együttműködési megállapodást kötött, a lakos a házi bekötésre vonatkozó megbízás előtt ennek a bemutatását jogosult kérni a Vállalkozótól.
5. a belső hálózattal kapcsolatos követelmények teljesítése érdekében az árok betemetése előtt az önkormányzat által megbízott szakember végez ellenőrzést, a betemetés csak a kiadott engedély birtokában tehető meg. Ez nagyon fontos abból a szempontból, hogy a szennyvízelvezetés később is probléma mentesen történjen meg.
6. a legfontosabb, az, hogy a belső hálózat kiépítésével nem történhet meg a rákötés. Az illegális rákötés és beengedés feljelentést von maga után! A rákötéseket a kivitelező által jelzett időpontban lehet megtenni, melyről a Mélykúti Víziközmű Társulat ajánlott levélben tájékoztatja az érintett lakosokat.  A rákötés csak abban az esetben valósulhat meg, ha az ingatlan tulajdonosa a Mélykúti Víziközmű Társulatnál a 132.515,- Ft érdekeltségi hozzájárulás összegét megfizette. Ezért kérjük azokat a Lakosokat, hogy amennyiben ezt még nem tették meg keressék fel ügyfélfogadási időben a Mélykúti Víziközmű Társulat irodáját.
Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Lakosságot, hogy a csatorna hálózatra rá nem kötött ingatlannak talajterhelési díjat kell fizetnie a türelmi idő lejárta után.  A talajterhelési díj összege a fizetendő szennyvízdíjnak többszöröse is lehet, ezért kérjük azokat az ingatlan tulajdonosokat, akik még nem nyilatkoztak a rákötéssel kapcsolatban mielőbb keressék fel a Mélykúti Víziközmű Társulat irodáját ügyfélfogadási időben.

Ügyfélfogadás:
Ideje: Szerda, Csütörtök: 09:00 – 15:00.
Helye: Mélykút Rákóczi u. 13. Gazdairoda épülete
Tel: 77/886-601.

Bővebben...
 
Lakossági fórum

Tisztelt Lakosság!

Értesítjük a T. Lakosságot, hogy Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013.(IV.15.) önkormányzati számú rendelet 24. § -a értelmében 2015. március 18. napján (szerdán) 17.00 órai kezdettel lakossági fórumot hív össze a Művelődési Házba.

Napirend:
1. Beszámoló az önkormányzat 2014. évi tevékenységéről.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
2. Tájékoztató a 2015. évi tervekről.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

Megjelenésükre feltétlenül számítunk!

Kovács Tamás
polgármester
     s.k.

 
Utcanév változások
Tájékoztató utcanév változásról.pdf
 
Vízbekötések cseréje

TÁJÉKOZTATÓ

Ezúton tájékoztatjuk Mélykút Város lakosságát, hogy az Ivóvízminőség-javító projekt keretében az ivóvízhálózaton bekötések cseréjét végzi a Kivitelező.
2015. március 9-én (hétfőn) az alábbi utcákban 9.00-15.00 óra között lezárásra kerül a vízhálózat:
Honvéd utca a Kossuth utca és az Arany János utca között mindkét oldalon,
Bartók utca 1, 3, 5, 2, 4, 6,
Új utca az Arany János utca és a Kossuth utca között mindkét oldalon.

2015. március 10-én (kedden) az alábbi utcákban 9.00-15.00 óra között lezárásra kerül a vízhálózat:
Honvéd utca a Kossuth utca és a Dankó utca között mindkét oldalon,
Új utca a Kossuth utcától végig mindkét oldalon,
Pesti utca végig,
Kinizsi utca a Dankó utcától végig.

Kérjük, hogy a megjelölt időpontokban az ivóvízzel üzemelő berendezéseket (mosógép, mosogatógép, boyler, stb.) ne használják, és szociális célra (főzés, WC öblítés, kézmosás stb.) előzetesen vételezzenek vizet.
A munkavégzés ideje alatt okozott esetleges kellemetlenségekkel kapcsolatban kérjük a lakosság szíves megértését és türelmét.
Amennyiben a munkálatokat követően bármilyen vízszolgáltatási hibát (pl. nem folyik a csapból víz, csőtörés jelét tapasztalják az ingatlan előtt) észlelnek, kérjük jelezzék a Vízműnél.

HÉB Kft
kivitelező

 
Hallassuk hangunkat
Hallassuk hangunkat-Mélykúti Római Katolikus Plébánia
.pdf
 
Magánfőző

Tájékoztató a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVIII. törvény változása miatti adókötelezettség keletkezéséről.

A jövedéki adóról szóló törvény 2015. január 01-én hatályba lépő módosítása miatt az alábbi adóbevallási és befizetési kötelezettség teljesítésére hívom fel a figyelmet.

A jövedéki adóról szóló törvény szerint az alkoholtermékek előállítása a törvény hatálya alá tartozik. A törvény szerint magánfőzésnek számít a párlatnak a magánfőző lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztiláló berendezésen a magánfőző által végzett előállítása évente legfeljebb 50 liter mennyiségig. Magánfőzőnek számít a törvény értelmében az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat elkészítésére alkalmas, saját tulajdonú desztiláló berendezéssel rendelkezik.

A magánfőzésre vonatkozó adózási szabályok:
1. a magánfőző a legfeljebb 100 liter űrtartalmú desztiláló berendezés tulajdonszerzést követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. A bejelentéshez szükséges nyomtatványt a polgármesteri hivatal 10. irodájában lehet kérni, vagy letölthető a www.melykut.hu oldalon is.
2. a magánfőző az előállított magánfőzött párlat utáni adóbevallási és adófizetési kötelezettségét a tárgyévet követő év január 15-ig együtt teljesíti a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Az előállított magánfőzött párlat adója évi 1000 Ft.
3. az önkormányzati adóhatóság a bejelentésről, bevallásról a teljesítést követő 15 napon belül értesíti a vámhatóságot, vagy a bevallással érintett másik önkormányzati adóhatóságot.

Bővebben...
 
Kéményseprő tájékoztatás
Tájékoztató.pdf
Kéményseprő közszolgáltatási ütemterv.pdf
 
Napelemes kiserőmű nyílvánosság

„A Környezet és Energia Operatív Program KEOP-4.10.0/C/12-2013-0055 azonosítószámú pályázata keretében 384.789.070 Ft támogatás segíti annak a projektnek az eredményes megvalósulását, mely során Mélykút Város Önkormányzat napelemes földre telepített kiserőművet építtet.
A projekt keretein belül az Önkormányzat energiafelhasználásának csökkentése valósul meg, napelemes kiserőmű létesítésével.  Mélykút külterületén telepítésre kerülő 499,8 kWp teljesítményű napelemes rendszer éves szinten 547.000 kWh villamos energia előállításra képes. Ennek köszönhetően évente a nemzetgazdasági szintű energiahordozó-felhasználás 1969,2 GJ-lal csökken.”

Projektnyitó sajtóközlemény itt

 
Képviselő testület 2014-2019
Megbízólevelek átadása megtörtént a frissen megválasztott képviselő-testületi tagok részére, melyről néhány fotót is publikálunk:
12

3

4
 
5
 6
 
7

 8

 
Pályázatok
Fiatalok vállakozóvá válásának támogatása.pdf
KKV-k piaci megjelenésének támogatása.pdf
KKV-k termelési kapacitásainak bővítése.pdf
Munka és magánélet összehangolásának elősegítése.pdf
 
Önkormányzati választás
Az önkormányzati választás lezárult, a részletes eredmények megtekinthetők a következő oldalon: http://valasztas.hu/hu/onkval2014/990/990_0_index.html
Itt ki kell választani a Települési polgármesterek és képviselő-testületek választásai menüpontot, majd az "M" betűnél Mélykút települést.
Az önkormányzat összetétele itt látható.
 
Szennyvíz projekt
MEGVALÓSÍTÁS


Sajtóközlemény a lakossági fórumról.pdf
Sajtóközlemény a projekt indításáról.pdf
 
Egyenlő bánásmód
Egyenlő Bánásmód Hatóság.pdf
 
TAO
Mélykút SE TAO támogatása.pdf
TAO melléklet.pdf
 
FOTÓ GALÉRIA