Szvetnik Joachim Általános Iskola
NAPELEM MONITOR

VÁLASZTÁS 2016.10.02.
VÁLASZTÁS 2014

IVÓVÍZ

WEBKAMERÁK
TOVÁBBI OLDALAINK

 


 

Jánoshalma - Mélykút Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás

MÉLYKÚTI NAPOK

Mélykúti Napok 2016
  
Mélykúti Napok Programja

MEGHÍVÓ '56

Meghívó 2016. október 23.
ÖNKORMÁNYZATI PÁLYÁZATOK

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ
Önkormányzati tájékoztató 2016/09

 ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ 2016/09

Elõzõ számok >>>
CSALÁD ÉS HELYTÖRTÉNETI KUTATÁS
JÁNOSHALMI K. EÜ. KÖZPONT
Jánoshalmi Kistérségi Eü. Központ
TESTVÉRTELEPÜLÉSEK
Testvértelepülési találkozók
ONLINE LÁTOGATÓK
LÁTOGATÓI STATISZTIKA

websas.hu

KEZDŐLAP
Meghívó képviselő-testületi ülésre 20161025

1.Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

2.A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

                       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

3.A képviselő-testület hatáskörébe tartozó díjak felülvizsgálata a 2017.évi költségvetés tervezéséhez.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

4.A helyi adórendelet felülvizsgálata.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

5.Tájékoztató a Rehabilitációs Foglalkoztató működéséről.

Előadó: Kerekes András ügyvezető igazgató

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

6.Tájékoztató a Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Non-profit Kft. 2015. évi temetőüzemeltetéséről.

Előadó: Hurton Zoltán ügyvezető

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

7.Beszámoló a Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Non-profit Kft. 2016. évi strandfürdő-üzemeltetési tevékenységéről.

Előadó: Hurton Zoltán ügyvezető

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

8.A 2. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására vonatkozóan feladat-ellátási előszerződés megkötése.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

9.Az önkormányzat Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. ( IV.15.) önkormányzati rendelet módosításával  összefüggő egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása.

Előadó: Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

10.Az önkormányzat Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (IV.15.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadásával összefüggő szabályzatok, határozatok módosítása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

11.A Mélykút Rákóczi u. 45. szám alatti önkormányzati bérlakás értékesítéséről szóló döntés meghozatala.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Előterjesztés

 

12.Tájékoztató a TÁMOP-5.2.3.-A-11/1-2011-0004. azonosító számú „Együtt egymásért – komplex program a gyermekszegénység ellen” című projekttel kapcsolatos le nem hívható EU-támogatásról.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

13.GAMESZ Főzőkonyha pénzügyi tájékoztatója működésének első félévéről.

Előadó: Sántáné Czékus Tímea igazgató

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

14.Kerékpárút tervezése vasúti átjáróban.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

15.A Mélykút, 0221/7. hrsz.-ú ingatlan telekalakítása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

 

 
Közmeghallgatás
 
Állatorvosi tájékoztató
 
Bursa
Pályázati kiírás "A"
.doc
Pályázati kiírás "B".doc
Őstermelői nyilatkozat
.doc
Vagyoni helyzetre vonatkozó adatok
.doc
Jövedelem nyilatkozat
.doc

 
Rendőrségi felhívás
Toborzás.pdf
 
Meghívó képviselő-testületi ülésre 20160927

1.

Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

2.

Tájékoztató a Bács-Kiskun Megye Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya Mélykút várost érintő munkanélküliség helyzetéről.

Előadó: Mészáros Pongrác osztályvezető

Véleményezi: Humánpolitikai Bizottság

Előterjesztés

 

3.

Az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

4.

Beszámoló a Jánoshalma-Mélykút Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2015. évi tevékenységéről.

Előadó: Kovács Tamás elnök

Véleményezi: Gazdasági Bizottság

             Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

5.

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017.évi pályázati fordulójához.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai Bizottság

            Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés             

6.

Mélykúti Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

7.

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről.

Előadó: Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző

Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

8.

A Mélykúti Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata.

Előadó: Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző

Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

9.

Településközpont fejlesztésének megvitatása. (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Birkás Gábor tervező

 

10.

Tájékoztató a gyermekek 2016. évi nyári felügyeletének biztosításáról.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Előterjesztés

11.

Az önkormányzat Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                      Humánpolitikai Bizottság

Előterjesztés

12.

A Képviselő-testület új állandó bizottságainak megválasztása.(szóbeli előterjesztés)

Előadó: Kovács Tamás polgármester

 

13.

Kerékpárút tervezésére fedezet biztosítása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

14.

Mélykút Város Önkormányzat Óvodája óvodavezetői feladatainak ellátására kiírt pályázatra beérkezett pályázat elbírálása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai Bizottság

                       Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

 

 
Meghívó képviselő-testületi ülésre 20160906

 N A P I R E N D:

1.

A szavazatszámláló bizottságok (SZSZB) tagjainak és póttagjainak megválasztása.

Előadó: Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző

Előterjesztés

 

2.

A Mélykút, külterület 0141/99. hrsz. alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázatok elbírálása.

Előadó: Kovács  Tamás polgármester

Előterjesztés

 

3.

Döntés közbeszerzési eljárás lezárásáról.(útépítés)

Előadó: Kovács Tamás polgármester

 Előterjesztés

 

4.

A 155/2015.(VIII.27.) Kt.számú határozat módosítása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Előterjesztés

 

 

 

 
Meghívó képviselő-testületi ülésre 20160812

1.

A kitüntető címek alapításáról és adományozásáról szóló 17/2009.(X.28.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

 

 

ZÁRT ÜLÉS:

 

 

1.

Döntés „Mélykút Városért Díj” adományozásáról (zárt ülés).

Előadó: Kovács Tamás polgármester

 

 

 

 
Meghívó képviselő-testületi ülésre 20160809


1.

Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Előterjesztés

 

2.

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

3.

A szociális rászorultságtól függő helyi pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai Bizottság 

                        Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztéls

 

4.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

Melléklet

 

5.

Beszámoló az Óvoda 2015/2016. nevelési évi munkájáról.

Előadó: Maczkó Zoltánné óvodavezető-helyettes

Véleményezi: Humánpolitikai Bizottság

 

Előterjesztés

 

 

6.

Mélykút Város Önkormányzat Óvodája 2016/2017. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezése.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

             Maczkó Zoltánné óvodavezető-helyettes

Véleményezi: Humánpolitikai Bizottság

Előterjesztés

 

7.

Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Non-profit Kft. részére a közművelődési feladatellátáshoz nyújtott támogatás összegének felülvizsgálata.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

             Hurton Zoltán ügyvezető

Véleményezi: Humánpolitikai Bizottság

            Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

8.

Tájékoztató a „Mélykúti Napok – 2016.” programjáról. (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Kovács Tamás polgármester

 

9.

Mélykúti Sportegyesület tájékoztatója a  2014-2015. évben támogatásként kapott összeg felhasználásáról.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

10.

Távfelügyeleti szolgáltatásra beérkezett ajánlatokról döntés.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

 

 

 

ZÁRT ÜLÉS:

1.

Döntés „Mélykút Város Díszpolgára” cím adományozásáról (zárt ülés).

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai Bizottság           

 

2.

Döntés „Mélykút Városért Díj” adományozásáról (zárt ülés).

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai Bizottság

 

3.

Javaslat megyei kitüntetői díjak adományozására.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai Bizottság

 

 
Meghívó képviselő-testületi ülésre 20160628

1.

Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Előterjesztés

2.

Tájékoztató a Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

Előadó: Torma Gábor elnök

Előterjesztés

 

3.

A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 10/2015.(VI.12.)önkormányzati rendelt módosításáról és a közszolgáltatási szerződés módosítása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 Előterjesztés

4.

Helyi építési szabályzattal kapcsolatos törvényességi felhívás megtárgyalása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

5.

A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 11/2013.(VIII.15.)önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

6.

Szvetnik Joachim Általános Iskola átadásával kapcsolatos döntések meghozatala.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

7.

Óvodai csoportok létszámának meghatározása a 2016/2017. nevelési évre.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai Bizottság

Előterjesztés

 

8.

A képviselő-testület 2016.II.félévi munkatervének megállapítása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

9.

Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015.évi működéséről.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

10.

Beszámoló a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft 2015.évi szolgáltatási tapasztalatairól, a működés feltételeiről.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

11.

Bácskomplex S.R.L. Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft., mint vagyonvédelmi figyelő, riasztó, őrző és kivonuló szolgálatot teljesítő társasággal kapcsolatos döntések meghozatala.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Gazdasági Bizottság

                       Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

12.

Mélykút 2.számú háziorvosi praxis helyettesítése tárgyában kötött megállapodás módosítása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai  Bizottság

Előterjesztés

 

 

13.

Dr. Novok Rostás László, 6400 Kiskunhalas, Katona J.u.8/A sz. alatti lakos felajánlása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester 

Véleményezi: Humánpolitikai  Bizottság

Előterjesztés

 

14.

GAMESZ főzőkonyha beszámolója az elmúlt 3 hónap működéséről.

Előadó: Sántáné Czékus Tímea igazgató

Véleményezi: Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

15.

GAMESZ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása.

Előadó: Sántáné Tímea Czékus Tímea igazgató

Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

16.

Ingatlan-felajánlások megtárgyalása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Gazdasági Bizottság

                       Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

17.

Javaslat a gyermekek 2016. évi nyári felügyeletének biztosítására.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

18.

Önkormányzati Tájékozató felelős szerkesztőjének megválasztása. (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Előterjesztés

 

 

19.

Döntés a TOP-2.1.2-15. számú pályázati konstrukción belül pályázat benyújtásáról.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Gazdasági Bizottság

                       Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

20.

Tájékoztató közterület- felügyeletről.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Gazdasági Bizottság

                       Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

 

 
Meghívó képviselő-testületi ülésre 160607

1.

Pályázat kiírása Mélykút Város Önkormányzat Óvodája óvodavezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátására.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai Bizottság

                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

2.

Az Önkormányzati Tájékoztató kiadásával kapcsolatos döntések meghozatala.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai Bizottság

Előterjesztés

 

3.

A 98/2016.(V.24.) Kt. számú határozat módosítása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

4.

Döntés az adósságkonszolidációs pályázatban szereplő útépítések megvalósításáról.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Gazdasági Bizottság

                       Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

 

 
Meghívó Képviselő-testületi ülésre 20160524

1.

Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Előterjesztés

 

2.

Ingatlanok és közterületek tisztántartásával kapcsolatos önkormányzati rendelet megalkotása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Gazdasági Bizottság

                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

3.

A közösségi együttélés szabályairól és azok elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Gazdasági Bizottság

                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

4.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

Előterjesztés melleklete

 

5.

Beszámoló Mélykút Város Közrend-közbiztonsági helyzetéről.

Előadó: Kutyifa István r. alezredes, őrsparancsnok           

Előterjesztés      

 

6.

Tájékoztató a Bácskomplex – S.R.L Kft. Mélykút várost érintő feladatainak ellátásáról.

Előadó: Kálmán Sándor ügyvezető       

Előterjesztés

 

7.

Átfogó értékelés  az önkormányzat 2015.évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.

Előadó: Deákné Traski Katalin igazgató

              Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző

Véleményezi: Humánpolitikai Bizottság

Előterjesztés

 

8.

Beszámoló a Gondozási Központ 2015. évi munkájáról.

Előadó: Deákné Traski Katalin igazgató

Véleményezi: Humánpolitikai Bizottság

Előterjesztés

 

 

9.

Előterjesztés  a Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Nonprofit Kft 2015. évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról.

Előadó:  Hurton Zoltán ügyvezető

Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

10.

Beszámoló a Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Nonprofit Kft  Felügyelő Bizottsága 2015. évi tevékenységéről.

Előadó: Nagy Torma Jenő FB elnök

Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

11.

Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja Alapító Okiratának módosítása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

12.

A Mélykút, Honvéd u. 26. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

13.

Nagycsaládosok Mélykúti Egyesülete kérelme.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

14.

A Mária Út Közhasznú Egyesület által benyújtandó, a 2016 évi GINOP és VEKOP pályázati rendszerben a Mária Út Szolgáltatói hálózat szűk keresztmetszeteinek fejlesztése – teljes körű felújítás tárgyú pályázathoz szükséges ingatlan kijelölésről és Előzetes Haszonkölcsön Szerződésről.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

 
Tájékoztatás

Az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. tájékoztatása alapján a szelektív szigetek az üveg hulladék gyűjtéséhez lesznek a továbbiakban fenntartva, tehát a gyűjtőhelyeken csak az üveghulladék elhelyezésére lesz lehetőség a jövőben. Kérjük a T. Lakosságot a fentiek tudomásulvételére.

 
Zöldhulladék gyűjtés
A Művelődési Házban átvehető a zöld hulladék gyűjtéshez szükséges lebomló zsák. Mindenki hozza magával az utolsó befizetett hulladékszállítási díj igazolását (pl. csekk, átutalási bizonylat).  
Zöldhulladék gyűjtés
.pdf
 
Meghívó Képviselő-testületi ülésre 20160426

1.

Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Előterjesztés

 

2.

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

3.

Ingatlanok és közterületek tisztántartásával kapcsolatos önkormányzati rendelet megalkotása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Gazdasági Bizottság

                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

4.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

Előterjesztés melléklete

 

5.

Beszámoló az önkormányzat 2015. évi költségvetésnek végrehajtásáról (zárszámadás).

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

Előterjesztés melléklete

 
 

6.

Belső ellenőri éves összefoglaló jelentés 2015. évről.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

7.

A Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség valamint a Kiskunhalas HTP 2015.évi beszámoló jelentése.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Előterjesztés

 

8.

Beszámoló a Felső-Bácskai Regionális Szilárd Hulladéklerakó Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában valamint Tulajdonközösségében a 2015.évben végzett tevékenységről.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Előterjesztés

 

9.

Beszámoló a GAMESZ 2015. évi munkájáról.

Előadó: Sántáné Czékus Tímea GAMESZ igazgató

Véleményezi: Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

10.

Mélykúti Sportegyesület kérelme.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

11.

Földcsere szerződések, előszerződések jóváhagyása. (ipari terület)

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

12.

A Mélykút 0221/4-es hrsz-ú ingatlan telekfelosztása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

13.

Gondozási Központ üres álláshely betöltése iránti kérelme.

Előadó: Deákné Traski Katalin igazgató

Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

14.

A strandfürdő felújítására vonatkozó kérelmek.

Előadó: Hurton Zoltán ügyvezető

Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                      Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

 

15.

Tájékoztató a Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

Előadó: Torma Gábor biz. elnök

Előterjesztés

 

16.

Tájékoztató az egységes település arculat kialakításáról.

Előadó: Birkás Gábor okl. építészmérnök

Szóbeli előterjesztés

 

1.

ZÁRT ÜLÉS:

 

A Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázat elbírálása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Humánpolitikai Bizottság

                       Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

2.

Javaslat dr. Szobonya Zoltán Emléklap átadására.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 
Tűzgyújtással kapcsolatos tájékoztató
Tájékoztató.pdf
 
Meghívó Képviselő-testületi ülésre 20160329
Meghívó Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.március 29-én 14.00 órakor kezdődő ülésére.
Bővebben...
 
Meghívó Képviselő-testületi ülésre 20160310

Meghívó

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.március 10-én (csütörtökön) 14.00 órakor kezdődő rendkívüli ülésére.

Bővebben...
 
Hulladékgyűjtő edény
Hulladékgyűjtő edény bejelentő lap .pdf
Hulladékgyűjtő tájékoztató
.pdf
 
Meghívó Képviselő-testületi ülésre 20160223

Meghívó

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.02.23-án (kedd) 14 órakor tartandó rendkívüli ülésére

Bővebben...
 
Meghívó Képviselő-testületi ülésre 20160209
MEGHÍVÓ
Mélykút Város Képviselő-testületének 2016. február 09-én (kedd) 14:00h-kor tartandó ülésére
Bővebben...
 
Hulladékkal kapcsolatos tájékoztató
Tájékoztató.jpg
.jpg
 
Sallai utca névváltozása
Sallai utca névváltozása .pdf
 
Szennyvíz
Szennyvíz záró sajtóközlemény.pdf
 
Áramszünetek

EDF Démász által tervezett áramszünetek:

https://www.edfdemasz.hu/pages/aloldal.jsp?page=aramszunet&id=849&telepules=M%C3%A9lyk%C3%BAt&submitForm=Keres%C3%A9s

 

 
Meghívó
Képviselő-testületi ülésre meghívó
.pdf
 
Kormányablak Jánoshalmán
Kormányablak Jánoshalmán .pdf
 
Napelemes beruházások
Napelemes "N" beruházás záró sajtóközleménye.pdf
Napelemes "C" beruházás záró sajtóközleménye.pdf
 
Bajavíz Kft. tájékoztatója
Bajavíz Kft tájékoztatója
.jpg
 
Jánoshalmi Járás tájékoztatója
Tájékoztató
.pdf
 
Vízgyűjtő Gazdálkodási Terv
Tájékoztató a Vízgyűjtő Gazdálkodási Tervről
.pdf
 
Főállatorvosi tájékoztató
Tájékoztató
.pdf
 
Hatósági állatorvos
Tisztelt Lakosság!

Dr. Kocsis Beáta hatósági állatorvos, értesítem Önöket, hogy hétköznap: 10-11 óra között Mélykút, Rákóczi u. 13. szám alatt (a falugazdász melletti irodában) elérhető vagyok hatósági állatorvosi ügyek intézéséhez. Egyéb időpont telefonos egyeztetés alapján lehetséges.
Elérhetőség: 06/70-621-1024, 06/30-662-8012
 
Közlemény
Banki károsultak részére
.pdf
 
Szennyvízberuházás

Tájékoztató a szennyvízberuházással kapcsolatos lakossági teendőkről!

A csatornaépítési munkák előre haladtával fontos állomáshoz érkeztünk. A kivitelező tájékoztatása alapján az építési munkák 2015. januárjában az átemelők építésével, a belvízmentesítéssel valamint a főnyomó vezeték kiépítésével kezdődik meg, hogy a szennyvíztisztító telep próbaüzeme a tervezett időben elindulhasson.
A mérnök szervezet az eddig megépített bekötéseket, gerinc vezetékeket folyamatosan ellenőrizte, hogy a műszaki előírásoknak megfeleljenek. A megépített szakaszokon a felbontott területek megfelelő idő elteltével lehet helyreállítani, ezért továbbra is kérjük a lakosság türelmét. Egyben kérjük Önöket, hogy a 06/80-63-01-08. számon, amely ingyenesen hívható a felmerült problémákat folyamatosan jelezzék. Minden problémát továbbítunk a kivitelező és a mérnök felé, akik szükség esetén a javításról intézkednek. A kivitelezési munkák a megbontott közterületek teljes körű helyreállításával végződik, ami azt jelenti, hogy a megbontás mértékének megfelelő helyreállítás fog megtörténni.
A szennyvíztisztító telep kivitelezése rendben zajlik, a próbaüzem indítása a tervek szerint legkésőbb 2015. március – április hónapban kezdődik. A próbaüzem indításához a szükséges szennyvíz mennyiség biztosítása érdekében kijelölésre kerültek azok az utcák, utcaszakaszok, ahol a házi bekötéseket a fenti időpontig el kell végezni. Az érintett ingatlantulajdonosokat a Mélykúti Víziközmű Társulat értesíteni fogja.

A rákötéssel kapcsolatban az alábbiakra hívjuk fel a Tisztelt Lakosság figyelmét:
1. a házi bekötéseket csak az értesített ingatlan tulajdonosok végezhetik el.
2. a házi bekötéshez szükséges előzetesen felmért mennyiségű csövet a Mélykúti Víziközmű Társulaton keresztül lehet igényelni.
3. a szükséges mennyiségű cső kiszállítása szervezetten, az ingatlan tulajdonosokkal előzetesen egyeztetett időpontban történik.
4. a belső hálózat kiépítését az ingatlan tulajdonosa saját maga elvégezheti, azonban a Mélykúti Víziközmű Társulat tud tájékoztatást adni a házi bekötéseket végző vállalkozókról. A tájékoztatást személyesen is lehet kérni, vagy a 77/886-601-es telefonszámon. A Vállalkozókkal a Mélykúti Víziközmű Társulat együttműködési megállapodást kötött, a lakos a házi bekötésre vonatkozó megbízás előtt ennek a bemutatását jogosult kérni a Vállalkozótól.
5. a belső hálózattal kapcsolatos követelmények teljesítése érdekében az árok betemetése előtt az önkormányzat által megbízott szakember végez ellenőrzést, a betemetés csak a kiadott engedély birtokában tehető meg. Ez nagyon fontos abból a szempontból, hogy a szennyvízelvezetés később is probléma mentesen történjen meg.
6. a legfontosabb, az, hogy a belső hálózat kiépítésével nem történhet meg a rákötés. Az illegális rákötés és beengedés feljelentést von maga után! A rákötéseket a kivitelező által jelzett időpontban lehet megtenni, melyről a Mélykúti Víziközmű Társulat ajánlott levélben tájékoztatja az érintett lakosokat.  A rákötés csak abban az esetben valósulhat meg, ha az ingatlan tulajdonosa a Mélykúti Víziközmű Társulatnál a 132.515,- Ft érdekeltségi hozzájárulás összegét megfizette. Ezért kérjük azokat a Lakosokat, hogy amennyiben ezt még nem tették meg keressék fel ügyfélfogadási időben a Mélykúti Víziközmű Társulat irodáját.
Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Lakosságot, hogy a csatorna hálózatra rá nem kötött ingatlannak talajterhelési díjat kell fizetnie a türelmi idő lejárta után.  A talajterhelési díj összege a fizetendő szennyvízdíjnak többszöröse is lehet, ezért kérjük azokat az ingatlan tulajdonosokat, akik még nem nyilatkoztak a rákötéssel kapcsolatban mielőbb keressék fel a Mélykúti Víziközmű Társulat irodáját ügyfélfogadási időben.

Ügyfélfogadás:
Ideje: Szerda, Csütörtök: 09:00 – 15:00.
Helye: Mélykút Rákóczi u. 13. Gazdairoda épülete
Tel: 77/886-601.

Bővebben...
 
Magánfőző

Tájékoztató a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVIII. törvény változása miatti adókötelezettség keletkezéséről.

A jövedéki adóról szóló törvény 2015. január 01-én hatályba lépő módosítása miatt az alábbi adóbevallási és befizetési kötelezettség teljesítésére hívom fel a figyelmet.

A jövedéki adóról szóló törvény szerint az alkoholtermékek előállítása a törvény hatálya alá tartozik. A törvény szerint magánfőzésnek számít a párlatnak a magánfőző lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztiláló berendezésen a magánfőző által végzett előállítása évente legfeljebb 50 liter mennyiségig. Magánfőzőnek számít a törvény értelmében az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat elkészítésére alkalmas, saját tulajdonú desztiláló berendezéssel rendelkezik.

A magánfőzésre vonatkozó adózási szabályok:
1. a magánfőző a legfeljebb 100 liter űrtartalmú desztiláló berendezés tulajdonszerzést követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. A bejelentéshez szükséges nyomtatványt a polgármesteri hivatal 10. irodájában lehet kérni, vagy letölthető a www.melykut.hu oldalon is.
2. a magánfőző az előállított magánfőzött párlat utáni adóbevallási és adófizetési kötelezettségét a tárgyévet követő év január 15-ig együtt teljesíti a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Az előállított magánfőzött párlat adója évi 1000 Ft.
3. az önkormányzati adóhatóság a bejelentésről, bevallásról a teljesítést követő 15 napon belül értesíti a vámhatóságot, vagy a bevallással érintett másik önkormányzati adóhatóságot.

Bővebben...
 
Kéményseprő tájékoztatás
Tájékoztató.pdf
Kéményseprő közszolgáltatási ütemterv.pdf
 
Képviselő testület 2014-2019
Megbízólevelek átadása megtörtént a frissen megválasztott képviselő-testületi tagok részére, melyről néhány fotót is publikálunk:
12

3

4
 
5
 6
 
7

 8

 
Pályázatok
Fiatalok vállakozóvá válásának támogatása.pdf
KKV-k piaci megjelenésének támogatása.pdf
KKV-k termelési kapacitásainak bővítése.pdf
Munka és magánélet összehangolásának elősegítése.pdf
 
Önkormányzati választás
Az önkormányzati választás lezárult, a részletes eredmények megtekinthetők a következő oldalon: http://valasztas.hu/hu/onkval2014/990/990_0_index.html
Itt ki kell választani a Települési polgármesterek és képviselő-testületek választásai menüpontot, majd az "M" betűnél Mélykút települést.
Az önkormányzat összetétele itt látható.
 
Egyenlő bánásmód
Egyenlő Bánásmód Hatóság.pdf
 
További tartalom...
FOTÓ GALÉRIA